Annons

Koleran gömmer sig i havet

Koleran gömmer sig i havet

Kolerabakterien lever tillsammans med ett planktondjur som förs av havsströmmarna över hela världen. Detta är det överraskande resultatet jakten på kolerabakteriens gömställe mellan epidemierna.

Denna text finns inte i vårt webbarkiv, men kan hittas i F&F ?/? på sida 14.

:

Kommentera

Annons