Annons

1 Att uppskatta hur många liv som skördats av epidemier är svårt. Enstaka utbrott är något lättare och här är några som krävt många dödsoffer i Sverige. Rangordna dem  i ungefärlig andel av folkmängden.

Digerdöden, 1350-talet

Dysenteri, utbrottet 1808–1813

Kolera, utbrottet 1834

Spanska sjukan, 1918–1920

2 Vilken smitta skördar flest dödsoffer i dag?