Annons
Annons
Annons

Forskare vid det tekniska universitetet EPFL i Schweiz har utvecklat en liten elektrisk krets för att kontrollera utsöndringen av medicin som placerats inne i kroppen, till exempel ett smärtstillande preparat efter en operation. Kretsen, som presenteras i tidskriften Advanced Functional Materials , fungerar som en kastrull på en induktionsspis: När den träffas av ett magnetfält värms den upp. Värmen kan i sin tur användas för att smälta membranet till en medicinkapsel så att läkemedlet frigörs. Efter behandlingen bryter kroppen ner magnesiumkretsen. En finess är att kretsarna kan tillverkas...
Shortsen hjälper till att föra benen bakåt vid varje steg och minskar därmed ansträngningen med drygt 9 procent vid gång och 4 procent när man springer enligt forskarnas beräkningar som presenteras i tidskriften Science . Batteriet och motorerna bärs runt midjan och hela paketet väger cirka 5 kilo. Forskning & Framsteg har tidigare i år berättat om trenden mot lättare och smidigare så kallade exoskelett . Bakom utvecklingen står bland annat militären som vill hitta sätt att avlasta soldater i fält. Avancerade motordrivna exoskelett används också på sjukhuskliniker för att hjälpa patienter...
Av drygt 2 500 korallrev i 44 länder klassades 17 procent som fungerande ekosystem. Samtliga ligger i kalla punkter som inte drabbats av det extra varma vatten som väderfenomenet El Niño skapade 2014 -2017. De 80 forskarna bakom studien lägger fram en ny strategi för korallrevens överlevnad i tidskriften Nature Ecology and Evolution . Steg ett är ett snabbt skydd åt de 17 procenten funktionella rev. Steg två är att restaurera de 54 procent som varit funktionella fram till nyligen, och steg tre är att hitta nya försörjningsmöjligheter för människor som har levt av resterande 28 procent, där...
– En häftig sak är att det periodiska systemets struktur ändras vid extrema tryck. De flesta alkalimetaller förvandlas till exempel till övergångsmetaller, säger Martin Rahm, forskare på Chalmers som har arbetat med att ta fram den nya modellen . Det periodiska systemet fyller 150 år i år, och utvecklas alltså fortfarande. När kemin ändras under extrema tryckförhållanden kan det bildas kemiska föreningar och kristallstrukturer som annars är omöjliga – till exempel metalliskt väte eller annorlunda supraledare som leder ström utan motstånd. Kemi handlar om hur atomer reagerar med varandra...
Varje år får drygt 30 000 svenskar klamydia. För hela världen är siffran över 130 miljoner. Antibiotika hjälper, men flertalet får inga symtom och riskerar att sprida smittan vidare. På lång sikt kan infektionen göra både kvinnor och män sterila. För kvinnor ökar även risken för utomkvedshavandeskap som kan vara livshotande. Nu har forskare i Danmark och Storbritannien testat ett experimentellt klamydiavaccin på 35 kvinnor i en så kallad fas 1-studie. De vaccinerade kvinnorna fick fler antikroppar mot klamydiabakterierna. Dessutom aktiverades celler av en sort som skyddar kroppen mot...
Fåglars luktsinne har ansetts som obetydligt men tidigare i år visade en svensk studie att kråkfåglar och trastar kan lukta sig fram till maten. Nu har amerikanska forskare visat att små mesar beaktar doften av en eventuell partner. Två snarlika arter fick känna kroppslukter från olika individer, utan att se eller höra varandra. Fåglarna skiljde ut och föredrog sina artfränder, enligt en studie som publicerats i Ecology and Evolution. Läs mer om fåglars luksinne på Conspecific olfactory preferences and interspecific divergence in odor cues in a chickadee hybrid zone
Södra Sofielund i Malmö är enligt polisen ett särskilt utsatt område. Vid Svedplan har öppen narkotikahandel varit ett stort problem under flera år. Sedan 2015 har polisen därför upp övervakningskameror i området. Kamerorna är ständigt i gång och polisen kan när som helst gå in och se vad som händer på platsen. Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi vid Malmö högskola, har tillsammans med doktoranden Karl Kronkvist och studenten Sara Nordkvist, studerat antalet anmälda brott och hur de boende upplever tryggheten före och efter att kamerorna kom på plats. Hur har kamerorna påverkat...
Jordens magnetfält bildar en bubbla runt jorden, som skyddar vår närmaste omgivning från en stor del av den partikelstrålning som kommer från solen. Var och en som har använt en vanlig kompass har också själv sett effekten av magnetfältet. Men kompassriktningen är inte helt konstant, och geofysiker har sedan 1960-talet känt till att jordens magnetfält förutom mindre variationer också kan byta riktning helt och hållet. Att förstå hur polvändningen går till är viktigt för att kunna avgöra hur starka och långvariga effekter det kan få på jorden nästa gång det inträffar. Nu har en forskargrupp...