Annons
Annons
Hur påverkar ADHD bilkörningen? För att få svar på den frågan har forskarna Birgitta Thorslund och Björn Lidestam vid Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI i Linköping gjort tester i en körsimulator. De lät 60 personer, varav 40 med ADHD, köra samma simulerade väg. Under den 25 minuter långa bilturen uppstod 15 olika situationer som krävde uppmärksamhet och åtgärder från föraren, som ett barn eller en älg som går ut i vägen. Resultatet, som presenterats vid en trafiksäkerhetskonferens tidigare i vår, visar att det inte gick att se någon skillnad i körbeteendet mellan förare med och...
För tio år sedan skrev den franske hjärtläkaren Olivier Ameisen en bok om hur han botat sin alkoholism med ett läkemedel mot muskelkramper (baklofen). Men det vetenskapliga underlaget var minst sagt skralt. – Våra resultat kan förklara varför baklofen har en viss effekt och – framför allt – hjälpa oss att hitta bättre efterföljare, säger Markus Heilig, beroendeforskare och professor vid Hälsouniversitetet i Linköping. Hans forskargrupp har ägnat fem år åt att studera råttor som får välja mellan en alkohollösning och vatten blandat med ett sötningsmedel som råttor gillar. Ungefär 15 procent av...
Staren bygger sitt bo i ett ihåligt träd eller i en fågelholk. Boet – som kan se lite slarvigt ut – består av en blandning av gräs, växter och fjädrar. Men ny forskning visar att det finns en genomtänkt byggplan. Staren väljer ut specifika växter med starka dofter till boet. De här dofterna verkar påverka stararnas beteende så att de blir mer benägna att ruva och ta hand om ungarna. Det visar en studie utförd av ett internationellt forskarteam i Tyskland. Forskarna bytte ut riktiga fågelbon mot konstgjorda som bestod av enbart gräs eller av en kombination av gräs och aromatiska växter som...
En robot som kan se genom rök och känna vilka gaser som finns i ett brinnande rum kan hjälpa brandmän vid svåra förhållanden. Den fjärrstyrda roboten – döpt till Smokebot – kan till exempel rita en karta över brandplatsen och varna om det finns en risk för gasexplosion. För att klara uppgiften är roboten försedd med flera nyutvecklade sensorer. – Den har till exempel en mycket precis radar och gassensorer som är speciellt anpassade för roboten, säger Achim Lilienthal, professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Han har lett ett EU—projekt som utvecklat roboten under 3,5 års tid i...
Det finns många spelpjäser från järnåldern i dagens museer. Nu har forskare från bland annat Uppsala universitet analyserat dessa spelpjäser. Det visar sig att de gjordes av valben från mitten av 500-talet, varför forskarna menar att pjäserna sannolikt kommer från en omfattande valjakt. Pjäserna kommer från valarten Nordkapare, som kan väga 50–80 ton. De simmar långsamt nära kusterna och innehåller så mycket späck att de flyter när de dödas. Skriftliga källor har omtalat storskalig valjakt under vikingatiden från och med 800-talet, men dessa nya rön tyder på att man jagade val i stor skala...
Det är ont om gratisluncher i naturen och konkurrensen om resurser – som boplatser, partners och mat, har ett stort inflytande över ekosystemens näringsvävar. Ett sätt att undvika direkta konfrontationer över resurser är att anpassa dygnsrytmen, så att man är aktiv under perioder då konkurrensen är förhållandevis låg.
I ett stort antal länder så är det tydlig skillnad på hur religiösa yngre och äldre personer är. Det framgår av en ny rapport från Pew Research Center som jämfört personer som är över eller under 40 år gamla i över 100 länder. Det handlar om hur mycket man identifierar sig med en religiös grupp, hur ofta man besöker gudstjänst, hur stor andel som ber dagligen och hur många som beskriver religion som mycket viktig i livet. Störst skillnad mellan äldre och yngre finns inom gruppen som uppger att de ber dagligen. Till saken hör att även kvinnor är mer religiösa än män , varför den typiskt...
De senaste åren har världen blivit allt mindre fredlig, enligt senaste Global peace index . Hela 92 länder har fallit i sin fredsranking medan 71 har ökat under 2017. Gambia är det land som utvecklats mest positivt samtidigt som Qatar är det land som fallit mest. Global peace index har sedan tolv år rankat fredsnivån i 163 länder som rymmer 99,7 procent av världens befolkning. Rankingen bygger på 23 indikatorer. De handlar om allt från politisk stabilitet, relation till grannländer och hur mycket landet satsar på upprustning till antal döda i konflikter och nivån på terrorhot. De starkaste...