Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 11/19
Bli upplyst i vintermörkret!

Det talas ofta om en pågående befolkningsexplosion i världen. Men stämmer det verkligen? Jo, visst blir vi fler – men det går i allt långsammare takt. Detta trots ökad livslängd och minskad spädbarnsdödlighet. Huvudförklaringen är att kvinnor världen över föder allt färre barn.

Dessutom
13 sidor Nobelspecial
Matematikern som räknar på smitta
97 kilo mat slänger svensken per år
Varning för CSI-effekten
Annons

Kemister vet vad som går in i en kemisk reaktion, och vad som kommer ut – men det som händer precis i övergången när nya molekyler bildas är oftast som en svart låda som inte går att se in i. En amerikansk forskargrupp har nu lyckats följa en kemisk reaktion och urskilja mellantillståndet på vägen från det ursprungliga ämnet till slutlig produkt. Martin Rahm är forskare i fysikalisk kemi vid Chalmers, och har läst forskningsartikeln i tidskriften Science . Han berättar att detta är ett av många resultat i ett aktivt forskningsfält: – Det är en del av en spännande utveckling som har hållit på...
Sveriges vattenverk måste lägga mer och mer pengar på att få vårt dricksvatten klart. Vattnet blir nämligen sakta men säkert brunare, eftersom halterna av järn och organiskt kol har stigit. Brunt vatten kan smaka mindre friskt och gör att bakterier växer till snabbare i vattenledningarna. Det ökar även transporten av metaller till havet, och dessutom befaras ett mörkare vatten skapa problem för många fiskars lek. Vad gör vattnet brunare? Frågan är vad som gör vattnet brunare. Tidigare studier har bland annat pekat på ett varmare klimat med längre växtsäsong och mindre marktjäle som gör att...
Varje dag utsätts vi i vår vardag för farliga kemikalier som bland annat kommer från prylarna vi köper. Det handlar bland annat om ämnen som kan öka risken för sjukdomar som cancer, beteendestörningar eller påverka vår förmåga att få barn, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. 200 särskilt farliga ämnen Tillsammans med Sveriges konsumenter och andra myndigheter och organisationer i 13 EU-länder har de tagit fram en app som kan ge svar på om en vara innehåller något av de drygt 200 ämnen som finns på EU:s så kallade kandidatförteckning. Det är en lista över särskilt farliga...
Rapporten presenterades på klimatmötet i Madrid av Future Earth, en paraplyorganisation för global hållbarhetsforskning. Under de senaste två veckorna har många rapporter släppts på det gemensamma temat att läget blir alltmer akut. Tanken med den här rapporten är att ge en överblick, förklarar Erik Pihl som är klimatanalytiker på Future Earth. Vad tycker du sticker ut mest i strömmen av klimatrapporter som har kommit 2019? − En sak är att vi ser en tydligare och tydligare påverkan på stora system som vi trodde var stabila. Nio av femton storskaliga klimatsystem börjar visa tecken på att närma...
Tempot i Madrid är lite högre, ibland springer deltagare verkligen mellan de fem förhandlingar som pågår parallellt, berättar klimatforskaren Mathias Fridahl vid Linköpings universitet som jämför med över 20 klimatmöten som han varit med på tidigare, sedan 2006. − Mötena ligger lite tätare och många frågor är väldigt tekniska, med en hög detaljnivå, förklarar han. Vilket land ska tillgodoräkna utsläppsminskningen De tekniskt komplicerade frågorna handlar framför allt om hur handeln med utsläppsminskningar ska regleras. Om ett rikt land betalar för ett projekt som minskar utsläppen i ett...
Du säger att detta är helt ny mat för mänskligheten, vad är det som är nytt? − Bakterien vi använder har inte använts förut, varken till mat eller något annat. Quorn, spirulina och chlorella är också mikrobiella livsmedel, men de är andra organismer och odlas annorlunda. Vad gör detta helt annorlunda från till exempel Quorn? − I båda fallen är huvudprodukten en odlad mikroorganism. Skillnaden är att Quorn är en svamp som kräver socker som råmaterial. Vår bakterie behöver bara kol från luftens koldioxid, väte som tillverkas genom att dela vatten med elektricitet, och ammoniak, vilket liknar...
Sten Widmalm , professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och asienexpert, föreläste nyligen kring ämnet ”Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid” vid årets Forsskålsymposium . Han är nyss hemkommen från en forskningsresa i Indien och Pakistan. Står vi inför ett asiatiskt århundrade? – Ja, såtillvida att vi är på väg att återgå till en värld där Asien dominerar – som för några hundra år sedan. Snart kommer de asiatiska ländernas ekonomi att gå förbi resten av världens. Det kommer så klart färga av sig på det politiska inflytandet över den globala utvecklingen. Det...
I ett samarbete mellan Human Tissue Lab vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds Universitet vill forskarna skapa lungvävnad på laboratoriet. Tanken är att då kunna tillvarata de donerade lungor som i dagsläget inte kan transplanteras. Darcy Wagner, bioingenjör och universitetslektor vid Lungbioengineering och regeneration, samarbetar med Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och överläkare i thoraxkirurgi och hjärt-lungtransplantation och de har i en artikel i European Respiratory Journal beskrivit hur ny lungvävnad skulle kunna skapas. I...