Annons
Annons
Ur senaste numret - F&F 3/20
Botten upp!

Äta sillspad? Javisst! Livsmedelsforskaren Ingrid Undeland vid Chalmers tekniska högskola vill göra mat av fiskrester. F&F besökte henne på sillfabriken på Tjörn där hon förvandlar laken till framtida supermat.

Dessutom
Solbränsle kan göra framtiden fossilfri
En miljon svenskar är digitalt vilsna
Incestförbud gynnade tillit
Med raket mot norrskenet
20 år från anfall till diagnos
Annons

Minst 25 röster från olika vårdyrken hoppas Erika Wall samla till det nya forskningsprojektet vid Mittuniversitetet. Hittills har hon intervjuat sex personer – undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tanken är att en del av studiens resultat ska kunna presenteras redan före sommaren. – Det känns viktigt att få ut den så snart som möjligt till dem som kan dra nytta av kunskapen om vårdpersonalens upplevelser, säger Erika Wall. Hon är sociolog och har arbetet med riskforskning i tio år. En del av materialet hon nu samlar in rimmar väl med vad tidigare forskning visat. – Vi vet att man rätt...
De senaste veckorna har det inte blivit mycket plugg för Robin Sandström och André Gerbaulet som läser systemteori respektive statistik och dataanalys på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Från tidig morgon till sen kväll har de jobbat med ett verktyg som kan förutse hur olika åtgärder påverkar smittspridningen av covid-19. Både själva verktyget och koden ligger öppet på nätet för vem som helst att ta del av. – Vi ville själva förstå matten bakom spridningen av viruset, säger Robin Sandström om drivkraften till varför de skapade verktyget. Modellen har använts för sars De valde en...
I rapporten ” Svensk litteraturs spridning i världen ” konstaterar litteraturforskaren Andreas Hedberg att det råder många missuppfattningar kring den svenska litteraturens ställning i världen. I viss mån har detta med vår förståelse för vårt eget språk att göra. Inte sällan hör vi att svenskan är ett litet språk som talas av väldigt få. Jämför vi med de allra största språken, de som talas av flest personer – som mandarin, spanska och engelska – stämmer det visserligen. Men, påpekar Andreas Hedberg, svenskan är faktiskt ett av världens hundra vanligaste språk, 98 procent av världens språk...
340 timmars observation i klassrum, 136 intervjuer med högstadieelever i sex olika kommuner, personalintervjuer och dokumentanalyser. Svenska forskare har ägnat fyra år till att lära sig om hur ungdomar på landsbygden ser på sina liv och sina framtidsutsikter. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien. Idén kom när hon insåg att nästan all forskning om utsatta ungdomar utgår från storstäderna och deras förorter. – Där finns en kunskap om hur de unga själva ser på sin situation, något vi har väldigt lite av när det gäller landsbygden...
Skräp, bajs, kväve och fosfor – innan vårt avloppsvatten släpps ut i naturen måste det renas. Forskning & Framsteg visar steg för steg hur reningen går till.
1 | Tillsammans med din danska forskarkollega Jannick Schou har du skrivit en bok som kritiskt granskar fenomenet falska nyheter. Varför? – Jag har studerat falska konton och desinformation på nätet till exempel under förra presidentvalet i USA. Samtidigt har jag forskat om debatten om falska nyheter och postsanning och oroats av de reaktioner som har kommit i form av censur-lagstiftning i länder som Singapore, Ryssland och Kenya. Också i Europa har Frankrike och Tyskland vidtagit åtgärder kring censur, även om de inte är lika dramatiska. 2 | Vad är problemet med att förbjuda falska nyheter...
Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskare skapat en tredimensionell bild av ett viktigt protein hos coronaviruset. Genom att hitta läkemedel som förstör proteinet kan det bli möjligt att bekämpa viruset. En liknande strategi har visat sig fungera bra vid hiv-infektioner. Med utgångspunkt i den tredimensionella bilden har forskarna tagit fram ett experimentellt läkemedel som de testat på möss. Mössen drabbades inte av några allvarliga biverkningar, enligt en rapport i tidskriften Science .
Tysta, osedda och vilse i den digitala världen. En miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. De allra flesta är över 65 år. Forskning visar samtidigt att digitala tjänster kan vara en väg ut ur ensamhet och depression.