Annons
Ur senaste numret - F&F 9/19
En hyllning till hjärnan!

Välkommen till ett specialnummer om huvudsaken i våra liv.  Även denna höst gör Forskning & Framsteg ett specialnummer om hjärnan! Vi berättar bland annat om ketamin, partydrogen som verkar kunna bota svår depression. Vi tittar närmare på spelberoende och tar reda på hur hjärnforskare kan mäta hur väl matematikundervisning fungerar. 

Dessutom
Medicin ger hopp till deprimerade
Margareta, 77, spelade bort allt
Kreativitet får barn att fatta matte
Fascinerande fakta om hjärnor
Hjärnan – en energisnål förebild
Universum är enklare än vi tror
Annons
Annons

Resultaten stämmer överens med flera andra studier som visar att tambin konkurrerar med vildbin om nektar och pollen, enligt studien som publicerats i tidskriften Plos one. Städer har varit fristad för bin Ju närmare de parisiska kuporna forskarna tittade, desto färre pollinerande skalbaggar och vildbin såg de. Detta är ett problem eftersom vilda pollinatörer minskar dramatiskt, samtidigt som de har haft en fristad i städer, skriver artikelförfattarna. Bin får längre blomsäsong i städerna Att många vilda insekter trivs i stan förklarar de med att städerna har ett rikt blomutbud under hela...
Instrumentet som väger och mäter är Peter Alwins masterprojekt i produktdesign vid Umeå universitet, och är tänkt att användas för att förenkla arbetet för hälsoarbetare i Indien. – När jag visade den var hälsoarbetarnas reaktion positiv, säger han. Peter Alwin ville skapa något som kunde hjälpa människor och att göra det i Indien låg nära till hands eftersom han kommer därifrån. Dessutom är barnadödligheten för barn under fem år bland den högsta i världen. Döpt efter Indiens hälsoarbetare Instrumentet har fått namnet ASHA (accredited social health activist), uppkallat efter de hälsoarbetare...
"Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet" öppnar i januari 2020 på KTH, i samarbete med Försvarsmakten. Där ska värnpliktiga utbildas till cybersoldater, och kunna slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som elnätet, eller våra banksystem. Centret ska även bedriva forskning, och redan nu har KTH utlyst tjänster för åtta nya doktorander i ämnena cyberförsvar och informationssäkerhet. Forskning & Framsteg skrev om cyberangrepp mot Sverige 2018 . Då rapporterade myndigheter runt 10 000 angrepp mot landet från främmande makt varje månad. KTH är även...
Tepåsar görs i dag inte bara av papper utan av material som nylon och plast och forskare från McGill University i Kanada undersökte vad som sker när sådana tepåsar doppas i hett och i rumsvarmt vatten. I lakvattnet från en påse kunde det finnas så mycket som 11,6 miljarder bitar mikroplast, och drygt 3 miljarder bitar nanoplast när den doppades i 95-gradigt vatten. Fragment som är mindre än 5 millimeter i diameter kallas mikroplast, medan bitar mindre än 100 nanometer kallas nanoplast. Exponering för nanoplast är nytt – Mikroplaster har tidigare kunnat påvisas i exempelvis dricksvatten, men...
Bülent Şık, före detta biträdande direktör för centrum för livsmedelssäkerhet och jordbruksforskning vid Akdeniz universitet, dömdes för att ha avslöja sekretessbelagd information efter att han publicerade sina forskningsresultat i en turkisk tidning 2018. Studien gjordes på uppdrag av Turkiets hälsoministerium, med målet att se om det fanns ett samband mellan gifter i jord, vatten och mat och den höga förekomsten av cancer i västra Turkiet. Under fem års arbete upptäckte Şık och hans forskarkollegor farliga nivåer av bekämpningsmedel, tungmetaller och polycykliska aromatiska kolväten i mat-...
Siffror från Socialstyrelsen visar att 25 300 svenskar drabbades av hjärtinfarkt 2017. I riktlinjerna för hjärtvård ingår att patienter som fått infarkt ska erbjudas hjärtskola. Dessa varierar i upplägg mellan olika sjukhus, men innebär patientutbildning i riskfaktorer som hälsosam kost, rökstopp och fysisk aktivitet. Halverad risk att avlida efter två år För att studera sambandet mellan hjärtskola och död har svenska forskare via registret Swedeheart följt upp de 48 000 personer under 75 år som fick sin första hjärtinfarkt mellan 2006 och 2015 och som påbörjade hjärtrehabilitering därefter...
Materia som dras in mot det svarta hålet samlas i en virvlande skiva, upphettad av den häftiga rörelsen. Visualiseringen bygger på beräkningar av hur skivan rör sig, och hur ljuset kröks utanför det svarta hålet. Strukturen av mörkare och ljusare band uppkommer på grund av magnetiska virvlar i kombination med att olika delar av skivan rör sig olika fort. Vi kan se att skivan ser ljusare ut på den ena sidan av hålet, där materialet rör sig i riktningen ut ur bilden, och mer dämpad på den andra sidan. Det beror på en effekt som uppkommer när materia rör sig nära ljusets hastighet, som gör att...
Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid. Men vad betyder det exakt? Det är ofta rätt oklart, påpekar Henrik Oscarsson , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Vi lever faktiskt inte i en särskilt polariserad tid, säger han. Han stödjer sig på bland annat SOM-institutets datamängder och på Valforskningsprogrammets dataserier. Till exempel är partisystemets höger-vänsterpolarisering något högre nu än för 25 år sedan, men skillnaden är rätt marginell (0.49 jämfört med 0,45 på en engradig skala). Han och hans kolleger har även mätt omfattningen av så kallad...