Annons
Annons
Samtidigt som medellivslängden ökar i Sverige så ser man ökade hälsoklyftor mellan olika grupper i samhället. Det framgår av en forskningsrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Bland kvinnor har ojämlikheten i hälsa ökat sedan 1990-talet, mätt som andel förtida döda (30–60-åringar). Risken att dö i förtid har minskat för kvinnor med hög inkomst, medan den tvärtom har ökat för kvinnor med de lägsta inkomsterna. För män är visserligen ojämlikheten större, men den är i stort sett oförändrad sedan 1990-talet. – Ju mer jämställt samhället blir, desto...
Kritiskt tänkande är ingen generell förmåga. Det framgår av en ny forskningsrapport som publicerats i Education Inquiry . Forskare från Uppsala universitet har analyserat 76 elevers prestationer på nationella prov i nian i ämnena svenska, historia, fysik och matematik. Frågorna i proven handlade specifikt om kritiskt tänkande, till exempel om att värdera olika källor i historia eller om att förhålla sig kritisk om olika energisystem i fysik. – Vi såg ingen överföringseffekt i kritiskt tänkande mellan olika ämnen. Att man är bra på att granska och värdera i svenska betyder inte att man är bra...
Forskare i USA och Japan har jämfört årets VM-boll med den som användes vid fotbolls-VM i Brasilien för fyra år sedan. Efter tester i vindtunnel har de kommit fram till att den nya VM-bollen inte flyger lika långt som sin föregångare. Vid hårda sparkar når den omkring 10 procent kortare visar forskarnas resultat som publicerats i tidskriften Journal of Sports Engineering and Technology . Orsaken är att den nya bollen har en något högre luftmotståndskoefficient vid högre hastigheter. I övrigt skiljer sig inte de båda VM-bollarna särskilt mycket åt aerodynamiskt, konstaterar forskarna. Återstår...
Runt om i världen pågår ett dussintal kliniska försök att bota sjukdomar med den så kallade gensaxen Crispr/Cas9. Metoden bygger delvis på forskning från Umeå och förekommer i spekulationer om ett kommande Nobelpris. Men nu har forskare upptäckt en tidigare okänd risk. – Metoden kan möjligen orsaka cancer, säger Bernhard Schmierer, cellbiolog vid Karolinska institutet i Stockholm. Tack vare gensaxen har det blivit enkelt att förändra en gen i celler från en patient. Kliniska forskare odlar sådana genförändrade celler i provrör och sprutar sedan in dem i patienter som experimentella...
För första gången har forskare entydigt kunnat påvisa komplexa kolföreningar på planeten Mars. Anledningen att leta efter sådana organiska ämnen är att man vill hitta tecken på liv -- men riktigt där är forskarna inte ännu. -- Målet är att hitta en molekyl som vi vet att den här på jorden bara bildas av levande organismer, säger biologen Magnus Ivarsson som är forskare på Naturhistoriska riksmuseet. Roboten Curiosity borrade i de tre miljarder år gamla sedimentavlagringarna på botten av en krater. När materialet hettades upp frigjordes många olika kolhaltiga molekyler. De här molekylerna kan...
Views heter ett nytt datasystem som ska kunna göra prognoser om upptrappade konfliktrisker. Det uppdateras varje månad och berör i nuläget enbart Afrika. Tanken är att systemet ska kunna användas av organisationer som FN. – Det är ett slags early warning-system, säger Håvard Hegre , Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Han är även projektledare för Views och han betonar att de analyserar tre typer av politiskt våld: statsbaserade konflikter som inkluderar stater och rebellgrupper, väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer samt våld mot...
Försökspersonerna började med att dricka antingen rent vatten, eller vatten smaksatt med någon av de fem grundsmakerna: surt, sött, umami, salt eller bitter. Sedan fick de pumpa upp en ballong på en skärm genom att klicka på en datormus. Ingen visste på förhand när ballongen skulle spricka. Varje pumptag gav poäng som kunde växlas in mot pengar – såvida inte ballongen exploderade. De som druckit den sura vätskan klickade i genomsnitt 40 gånger. Övriga spelare fegade ur redan efter mellan 20 till 30 klick. Experiment i Storbritannien och Vietnam med sammanlagt 168 personer gav snarlika...
De flesta känner till att det blir väldigt varmt i en parkerad bil, och att det kan vara farligt att lämna hundar eller barn i bilen. I värsta fall kan de dö av hettan. Svenska Kennelklubben gjorde för några år sedan ett test , och mätte upp temperaturer på mer än 50 grader inuti bilen när det var 26-27 grader utanför. Hur kommer det sig att bilen blir så varm? Forskning & Framsteg frågade Patrik Norqvist, en fysiker vid Umeå universitet, som tillsammans med kollegan Maria Hamrin har skrivit böcker om fysik i vardagen. – Det är många watt per kvadratmeter som kommer från solen. Det är...