Annons
Annons
Annons
När människan spred sig från Afrika till Europa, Mellanöstern och Asien så skedde det till stor del via öppna gräslandskap. Det berodde sannolikt på att jaktmetoderna förbättrades så att det blev lättare att jaga de stora gräsätarna som finns i dessa miljöer. Människan spred sig också via kusterna i takt med att med att vi blev bättre på att fiska. Regnskogar däremot, har betraktats som ett hinder för vår arts spridning. Det beror bland annat på att de flesta av regnskogens bytesdjur är förhållandevis små och svårfångade, eftersom de håller till trädtopparna. Men en internationell...
På senare år har forskare runt om i världen rapporterat att gamla möss som får ungt blod i sina ådror bland annat blir starkare, får bättre platsminne och känsligare luktsinne. Det har skapat en ny marknad. Privata kliniker och företag i USA erbjuder transfusioner av blod och blodplasma från unga donatorer mot sjukdomar som demens, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, Alzheimers sjukdom, hjärt- kärlsjukdomar och posttraumatisk stress. Nu har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA granskat behandlingarna. Ett uttalande slår fast att de saknar stöd i klinisk forskning på människor ...
Fäst blicken mitt i figuren. När du flyttar huvudet framåt ser de röda och blå ringarna ut att rotera åt var sitt håll. När du i stället flyttar huvudet bakåt byter de riktning. Ingen vet exakt hur synvillan uppstår, men generellt beror illusioner på att nervsystemets gissningar om världen slår fel. Det drabbar även apor, enligt sinnrika experiment där makaker fick träna sig i att urskilja verkliga rörelser i olika riktningar innan de blev utsatta för illusionen. Forskarna mätte aktiviteten hos nervceller i två olika delar av hjärnan som bearbetar synintryck av rörelser. Överallt reagerade...
Köper du till exempel ett romerskt mynt av en privatperson finns det en liten risk att du bidrar till plundring och i förlängningen terrorfinansiering. Men överlag bedöms risken som liten att arkeologiska föremål som plundrats av till exempel Islamiska staten sålts i någon större omfattning inom Sverige. Det framgår av en rapport där forskare bedömt omfattningen av handeln med arkeologiska riskföremål: Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktzoner: En riskanalys . Rapporten har tagits fram av Polisen och Riksantikvarieämbetet i samarbete med en referensgrupp av forskare i...
EU-medborgarna rankar immigrationen som den största utmaningen för EU, enligt Eurobarometern. På andra plats ligger terrorhotet. EU-medborgarna är dock överlag positiva till migration från andra EU-länder, men mer skeptiska till migration från länder utanför EU. Det framgår i kapitlet ”Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst” i forskarantologin EU och nationalstatens återkomst. Europaperspektiv 2019 (Santérus förlag 2019). – Ambitionen, eller den påstådda ambitionen, är att EU ska ha en gemensam flyktingpolitik. Men tittar man på enskilda länderna så ser man att detta i praktiken inte...
Under perioden 1850–1920 lämnade omkring en fjärdedel av skandinaverna sina länder för USA. De som reste hade sannolikt mer individualistiska värderingar är de som stannade kvar. Det framgår av Anne-Sofie Beck Knudsens forskning om förnamn och migration. Hon är forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet, och är aktuell med en artikel om detta.Hon har samlat in data på namn på de som bodde i Skandinavien under utvandringen och jämfört dem med namnen på passagerarlistorna på amerikabåtarna. – Det är svårt att mäta historiska värderingar, säger Anne-Sofie Beck Knudsen. Men det finns en...
Med hjälp av en ny, snabbare avbildningsteknik med högre upplösning har amerikanska forskare lyckats avbilda hela hjärnan hos en bananfluga och stora delar av hjärnan hos en mus på bara några dagar. Med tidigare metoder skulle arbetet ha tagit flera veckor. Den nya tekniken kombinerar två metoder: så kallad expansionsmikroskopi, där man tänjer ut vävnaden innan den avbildas, och lattice light sheet microscopy , en snabb 3D-mikroskopteknik. Det har gjort det möjligt att snabbt och enkelt avbilda enskilda nervceller, deras inre strukturer och inbördes kopplingar. Bakom tekniken står forskare...
Experiment med grisar visar att kapseln kan reglera halten av insulin i blodet ungefär lika noggrant som en vanlig spruta. – Vi hoppas att metoden ska bli ett alternativ till injektioner även för andra läkemedel, säger Niclas Roxhed, forskare i medicinsk teknik på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Magens frätande blandning av syra och enzymer bryter snabbt ner insulin. Därför ges insulin och andra stora läkemedelsmolekyler i form av sprutor. Nu har Niclas Roxhed och hans medarbetare alltså utvecklat ett alternativ. Kapselns form är inspirerad av den afrikanska leopardsköldpaddan, vars...