Annons
Annons
Forskare i statsvetenskap håller på att analysera valet 2018 för fullt. Det kommer ta tid, men några data har redan tagits fram. Årets val präglades av rekordhögt förtidsröstande, hela 44,5 procent. Även valdeltagandet blev ovanligt högt, 87,2 procent, vilket är det högsta på 2000-talet – men inte i nivå med siffrorna i slutet av 1970-talet då över 90 procent gick och röstade. Även partibytandet slog rekord, enligt SVT:s Vallokalsundersökning. Så många som 40 procent uppgav att de hade bytt parti sedan 2014. Också röstdelningen var den högst uppmätta. Hela 35 procent röstade alltså på olika...
Påverkar krigserfarenheter religiösa föreställningar och beteenden? För att få ett svar på denna fråga har amerikanska forskare analyserat två enkätundersökningar bland amerikanska soldater. I dessa har man kunnat jämfört två grupper: soldater med och utan stridserfarenhet. Eftersom dessa rimligen är slumpmässigt fördelade, kan detta ses som ett så kallat naturligt experiment. I den första enkäten, där drygt 480 soldater ingick, fann forskarna att bland soldater med stridserfarenheter var sju procentenheter mer benägna att regelbundet besöka någon religiös församling än de utan...
Hur modiga och riskbenägna vi är kan vara kopplat till en viss typ av hjärnceller. Det visar forskare vid Uppsala universitet och Universitade federal do Rio Grande do Norte i Brasilien. Genom att aktivera nervceller på möss med ljus via optogenetisk metodik, har de visat att så kallade OLM-celler i hippocampus skapar en speciell hjärnrytm när djuren känner sig trygga i en hotande miljö, men gör dem ängsliga om cellerna inaktiveras. Att hippocampus spelar en viktig roll för minne och inlärning är känt sedan tidigare, men dess betydelse för att reglera känslor är mindre studerad och forskarna...
Cancer i bukspottkörteln upptäcks ofta när det är för sent och tumören hunnit sprida sig. Trots att det är en ovanlig sjukdom dör lika många människor i bukspottkörtelcancer som i bröst- eller tjocktarmscancer enligt siffror från Cancerfonden. Om tumören kunde upptäckas på ett tidigt stadium skulle liv kunna räddas. Företaget Immunovia i Lund utvecklar ett test som bygger på blodanalys. I tidskriften Journal of Clinical Oncology redovisar forskare vid företaget, i samarbete med bland annat universiteten i Lund och Köpenhamn samt Oregon Health and Science University i USA, att testet upptäcker...
Det är så kallade vingsnäckor som märlkräftorna använder som ”levande sköldar”. De är 1–5 millimeter långa, saknar skal och simmar med hjälp av två vingliknande hudflikar. Märlkräftorna håller fast snäckorna på sina ryggar med hjälp av de bakre benparen, ungefär som om de hade ryggsäckar på sig. Att kräftan gynnas av att ha en giftig snäcka på ryggen är ganska självklart – det skyddar ju mot hungriga fiender. Men frågan är om även snäckan gynnas. Enligt en ny studie utförd av ett tyskt forskarteam så är svaret nej. Det rör sig inte om ett samarbete utan snarare om kidnappning som missgynnar...
Om Sahara skulle täckas med stora sol och vindkraftparker skulle det leda till mer än dubbelt så mycket nederbörd visar beräkningar från bland annat amerikanska University of Maryland. Forskarna har använt klimat- och växlighetsmodeller för att simulera vad som händer med klimatet om den förnybara energin byggs ut i stor skala. Resultatet visar att vindkraftsverken påverkar vindar och luftströmmar medan solpanelerna minskar solljuset som annars skulle reflekteras från sanden. Enligt beräkningarna, som presenteras i Science , leder dessa förändringar till att nederbörden mer än fördubblas...
Fruktplockare som hittar blommor bland de mogna äpplena kan haja till lite. Det är tydligen inte helt ovanligt att äppelträd får en eller annan blomma i otid, men år tycks de ändå vara ovanligt många. Andra sorters träd och buskar visar också upp några spridda blommor här och där, fastän det inte är tid för dem nu: syren, rönn, hägg. Jens Sundström, som forskar om blommande träd och barrträd vid SLU, har också sett de här blommorna. – Visst är det spännande! Växter har flera sätt att hålla reda på när det är dags att blomma, förklarar han. En viktig komponent är ljuset och dagslängden, vilket...
En studie av lämningar från 38 människor som begravts i Sigtuna under åren 900–1100 visar att många inte kom därifrån. Analyserna bygger på undersökningar av dna och av grundämnet strontium i tänderna, vilket kan påvisa rörlighet under en människas livstid. Sigtuna är en av landets första städer och grundades formellt omkring år 980. Undersökningen av kvarlevorna från sex olika kristna begravningsplatser ger en bild av en geografiskt blandad befolkning. – Variationen är hög i den grupp vi undersökt. Vi kan se att de kommer från tre zoner. För det första från själva Mälardalen. För det andra...