Annons

Föreläsarna: Gabriel Skantze, Lina Herbertsson, Magnus Lundgren, Marie Rådbo och Anders Götherström.

Följ med på vårens kunskapskryssning!

Välkommen till ett givande dygn på havet, fyllt av kunskap, god mat och dryck och spännande samtal med andra vetenskapsintresserade! Lyssna till föredrag av framstående forskare och möt Forskning & Framstegs redaktörer. I år görs kryssningen i samarbete med Humanisterna.

Alla föreläsningar sker i Auditoriet, däck 9.

Dag 1:

17.00 Ombordstigning, Stadsgårdens terminal i Stockholm 

18.00 Tänk om månen inte fanns!

Är månen viktig? Har den varit nödvändig för livet och dess utveckling på jorden? Och för vetenskapen? För att inte tala om betydelsen av ett närbeläget resmål i rymden. Hur hade livet sett ut på en jord utan måne?
Marie Rådbo är lektor i astronomi vid Göteborgs universitet.

19:00 Välkomstdrink i konferenslobbyn, däck 9

20.30 Middag, plats se biljett.

Dag 2:

07.00-09.00 Sjöfrukost i Viking Buffet, däck 8

09.00 Den nya gentekniken – hopp och hot

Utforskning av hur bakterier skyddar sig mot virus har lett till revolutionerande genteknik som kan bota sjukdomar men också utrota djur. Vad kan det betyda för framtiden?
Magnus Lundgren är forskare vid Institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet.

10.15 Hur kan vi prata med robotar?

Människan har länge fascinerats av tanken på robotar som kan föra samtal med oss. På senare år har flera framsteg gjorts. Hur fungerar tekniken, vilka utmaningar finns, och vad får det för konsekvenser?
Gabriel Skantze är professor i talteknologi vid KTH.

11.30 Små kryp med stora uppgifter

De pollinerande insekterna minskar, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både människa och natur, men är lösningen fler bikupor? Eller kan detta vara en del av problemet?
Lina Herbertsson är doktorand på Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

13.00 Lunch i Viking Buffet, däck 8

14.00 En revolution inom arkeologin

Den genetiska forskningen håller på att revolutionera arkeologin. Nya metoder gör det möjligt att kasta nytt ljus över förhistorien med hjälp av den genetik som finns bevarad i gamla skelett.
Anders Götherström är professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet.

15.15 Viking Cinderella ankommer till Stockholm

Dela artikeln: