Annons

Föreläsarna: Alexandre Antonelli, Judith Bruchfeld, Alexis Brandeker, Jenny Larsson och Ludvig Beckman.

Kunskapskryssning med nya Viking Glory!

Välkommen på ett givande dygn på havet. Nytt för 2022 är att vi åker med Viking Lines nybyggda fartyg Viking Glory – ett av världens miljösmartaste! Lyssna på föredrag av framstående forskare och möt Forskning & Framstegs redaktörer. Som prenumerant på Forskning & Framsteg får du 200 kr i rabatt. Om du bokar och betalar för fler personer får du samma rabatt även för dessa.

Biologisk mångfald – jordens dolda skatt

Vad menas med biologisk mångfald, vilka materiella och ickemateriella värden har den för oss, vilka hot står den inför och vad vi alla kan göra för att skydda den?
Alexandre Antonelli är professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och University of Oxford.

Postakut covid-19-syndrom

Vad innebär långvariga symtom av covid-19 och vad vet forskarna hittills om de patienter som drabbats? 
Judith Bruchfeld är docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Exoplaneter med rymdteleskop

En ny generation rymdteleskop förväntas revolutionera studiet av planeter runt andra stjärnor, exoplaneter. Vad gör rymdteleskop som till exempel James Webb så avgörande och vad kommer vi kunna lära oss?
Alexis Brandeker är docent i astronomi vid Stockholms universitet.

Gentekniken förnyar forskningen om språkens ursprung

Genom att kombinera språkforskning, arkeologi och genteknik kan forskare se nya mönster och kartlägga hur – och när – förändringar i vår livsföring skett. Språket är en nyckel till vår äldsta historia.
Jenny Larsson är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet.

Demokratin och folket

I valtider är det aktuellt att påminnas om att all makt utgår från folket. Ludvig Beckman ger inblickar i demokratins mest grundläggande princip, som visar sig vara oklar och omstridd.
Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.