Annons

AFA

AFA är samlingsnamnet för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring.

AFA:s huvuduppgift är att administrera avtalsförsäkringar. Cirka tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar, vilket gör varje bolag inom AFA till den största försäkringsgivaren inom sitt område. För närvarande förvaltar AFA cirka 192 miljarder kronor, vilket gör organisationen till en av de största kapitalförvaltarna i Sverige.

En allt viktigare del av företaget är att förebygga ohälsa på landets arbetsplatser. AFA:s skadeförebyggande verksamhet grundas dels på erfarenheter från försäkringsverksamheten, dels på forskning. År 2005 satsade AFA drygt 136 miljoner kronor på forskning om arbetsmiljö och hälsa. AFA finansierar medicinsk grundforskning, utveckling av metoder för att förebygga skador och sjukdomar samt utveckling av rehabiliteringsmetoder. Bland annat stöder AFA projekt som rör diagnos, behandling och rehabilitering och förebyggande åtgärder kring de stora folksjukdomarna.

Några forskningsområden som AFA för närvarande är inblandad i:

  • Biomedicinsk alkoholforskning
  • Fetma och övervikt
  • Kvinnors livsstil och hälsa
  • Depression och utbrändhet i mäniskovårdande yrken
  • Skador i rörelseapparaten
  • Inflammationer och hjärt-kärlsjukdomar
  • Förebyggande av handikapp vid reumatiska sjukdomar
  • Fysisk arbetsskada
  • Antibiotikaresistens

Postadress: 106 27 Stockholm.
Besöksadress: Klara S:a Kyrkogata 18
Telefon: 08-696 40 00.
Telefax: 08-696 45 45.
Webbplats: http://afa.se