Annons

Alzheimers sjukdom

Personer med lindrig kognitiv störning – som ofta leder vidare till demenssjukdom – kan få ökad kognitiv förmåga av styrketräning. Det har australiska forskare visat i en ny studie. I studien ingick sammanlagt 100 personer i åldrarna 55 till 86 år. Forskarna fann en signifikant ökning i generell kognitiv förmåga hos de som fick styrketräna, jämfört med de som i stället lottades till att ägna sig åt till exempel kognitiv träning eller rena placebo-aktiviteter. Det syntes dock ingen skillnad mellan grupperna när forskarna specifikt mätte minnesförmågan. Deltagarna tränade 2–3 dagar i veckan...
Det är nervceller i främre delen av hjärnan, så kallade kolinerga nervceller, som bryts ner i förtid hos en alzheimersjuk person. Genom att operera in cellkapslar i alzheimerpatienters hjärnvävnad försöker forskare vid Karolinska institutet utveckla en metod som bromsar sjukdomen. Kapslarna innehåller nervtillväxtfaktor, som är ett protein som skyddar nervcellerna och stoppar nedbrytningen av dem. Kognitionstester visade att minnesnedsättningen hos deltagarna minskade, och PET-kameraundersökningar visade att hjärnans ämnesomsättning förbättrades. – Sex personer är en liten undersökningsgrupp...
Alzheimers sjukdom karakteriseras bland annat av att olösliga klumpar av protein ansamlas i hjärnan, så kallade plack. De byggs upp av proteinbitar, bara 40–42 aminosyror långa.
LENORE J. LAUNER, neuroepidemiolog vid National Institute of Ageing, Bethesda, USA.