Annons

alzheimer

I dag beräknas 100 000 svenskar leva med Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen. Det som kännetecknar sjukdomen är att det ansamlas två slags giftiga proteiner i hjärnan. Först så kallat amyloid, som redan flera decennier innan sjukdomen ger symtom bildar olösliga plack. Sedan proteinet tau som klumpar ihop sig och är det som dödar nervcellerna. – Det har inte varit känt hur tau sprids i hjärnan – om det sker via blodkärl, om det diffunderar eller om det sprids stegvis mellan nervcellerna, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare vid...
Tidiga tecken på Alzheimers påminner om andra sjukdomar som drabbar minnet. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder visat att ett enkelt blodprov kan bidra till en tidig diagnos. Resultaten är publicerade i Nature Medicine . Forskarna mätte blodhalten av ett protein som kallas P-tau181. Analysen upptäckte cirka 90 procent av alla fall av Alzheimers och gav få falska positiva svar hos patienter med en annan demenssjukdom. Personer utan demens som hade en hög halt av proteinet i blodet visade sig löpa en tiofaldigt ökad risk att få Alzheimers sjukdom under de följande åren. Blodprovet...
Personer med lindrig kognitiv störning – som ofta leder vidare till demenssjukdom – kan få ökad kognitiv förmåga av styrketräning. Det har australiska forskare visat i en ny studie. I studien ingick sammanlagt 100 personer i åldrarna 55 till 86 år. Forskarna fann en signifikant ökning i generell kognitiv förmåga hos de som fick styrketräna, jämfört med de som i stället lottades till att ägna sig åt till exempel kognitiv träning eller rena placebo-aktiviteter. Det syntes dock ingen skillnad mellan grupperna när forskarna specifikt mätte minnesförmågan. Deltagarna tränade 2–3 dagar i veckan...
Det är nervceller i främre delen av hjärnan, så kallade kolinerga nervceller, som bryts ner i förtid hos en alzheimersjuk person. Genom att operera in cellkapslar i alzheimerpatienters hjärnvävnad försöker forskare vid Karolinska institutet utveckla en metod som bromsar sjukdomen. Kapslarna innehåller nervtillväxtfaktor, som är ett protein som skyddar nervcellerna och stoppar nedbrytningen av dem. Kognitionstester visade att minnesnedsättningen hos deltagarna minskade, och PET-kameraundersökningar visade att hjärnans ämnesomsättning förbättrades. – Sex personer är en liten undersökningsgrupp...