Annons

alkohol

Troligen har den gamla chokladdrycken tillverkats genom jäsning av kakaobönans fruktkött. Men det var knappast en barndryck, eftersom den innehöll alkohol.
Hjärnans belöningssystem har till uppgift är att få oss att vilja göra sådant som befrämjar individens och artens överlevnad - att äta, dricka och ha sex. Det finns ingen anatomiskt avgränsad del i hjärnan där belöningssystemet sitter. Det handlar snarare om kommunikationsbanor som binder samman flera av hjärnans delar. Bland de viktigaste är amygdala som har med känslolivet att göra, pannloberna, ventrala tegmentum som sitter ovanför hjärnstammen samt en del som kallas nucleus accumbens. Dessa olika delar kommunicerar med varandra genom att skicka och ta emot signalämnen såsom dopamin,...
Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
När man försöker klämma ut för mycket effekt ur en vanlig bensinmotor kan ett fenomen som kallas knackning uppstå.
Forskare vid Cochrane Center i Danmark och i Storbritannien har gått igenom de sammanlagt nio studier där man delat ut stödstrumpor till vissa flygpassagerare som skulle flyga sju timmar eller mer,
Enligt forskarna som presenterar sina resultat i tidskriften Addiction Research and Theory har de tidigare studierna visat överdrivna hälsoeffekter.