Annons

ångest

När man läser om de stora läkarna i historien, som de gamla grekerna Hippokrates och Galenos, förvånas man över den respekt de kunnat upprätthålla, trots att de - enligt expertisen i dag - rekommen
Brukar du känna på dörren när du går hemifrån, kanske rycka i dörrhandtaget ett par gånger, för att försäkra dig om att den är låst? Det är helt normalt.
Ungefär var fjärde person drabbas någon gång i livet av så kallat ångestsyndrom. Det kan exempelvis handla om en fobi, eller panik- eller tvångssyndrom.
Fråga: Jag kokade hummer i helgen. Det tog mer än en minut innan de stackars kräken slutade sprattla. Hur mycket led de? Svar: I vår djurskyddslagstiftning utgår vi från att åtminstone ryggradsdjur kan känna smärta, ångest, panik, rädsla, vrede, glädje och tillgivenhet. Vi utgår då från likhetsprincipen, att djur med likartat nervsystem bör ha samma principiella subjektiva upplevelser, så länge inget annat bevisats. Invändningen att man inte kan veta något om en kos inre liv kan bemötas med påpekandet att vi - av rent kunskapsteoretiska skäl - inte vet något om någon annan varelses inre liv...