Annons

arbetslivsforskning

Forskare har via registerdata följt drygt 49 000 svenska män som mönstrade år 1969–70. Det visade sig att de som presterade lågt på intelligenstestet löpte större risk att bli arbetslösa eller att förtidspensioneras. – En tonårings IQ har ett starkt samband med hur yrkeslivet gestaltar sig fyra decennier senare, säger Andreas Lundin, forskare i yrkesmedicin vid Karolinska institutet, och delförfattare till studien . Även erfarenhet av ungdomsarbetslöshet har ett starkt samband med arbetslöshet senare i livet och risk för förtidspension: ”Ett tidigt misslyckande i arbetslivet i form av...
Så sent som i somras ställdes krav från intresseorganisationer om att alla kommuner borde erbjuda sommarjobb åt ungdomar i gymnasieåldern. Men nu har forskare undersökt om de kommunala sommarjobben har en långsiktig effekt. I Falun lottades vid slutet av 1990-talen de kommunala sommarjobben ut bland de sökande. Med utgångspunkt i detta har man nu jämfört om erfarenhet av kommunalt sommarjobb gav någon fördel på arbetsmarknaden. Tio år senare visade det sig att erfarenhet av kommunalt sommarjobb generellt inte gav högre lön eller underlättade att ta sig in på arbetsmarknaden. Dock kunde man se...
Barn "ärver" mycket av sina föräldrar – inkomstnivå, utbildningsnivå och liknande . Ny forskning visar att barn även ärver föräldrarnas sjukskrivningsbeteenden. Barn till föräldrar som varit sjukfrånvarande mer än 30 dagar i följd när barnet var i åldern 10–19 år, får som vuxna dubbelt så mycket långtidssjukfrånvaro som barn till föräldrar utan långtidssjukskrivningar. Sambandet är särskilt starkt för döttrar. Däremot ärvs inte ett föräldrabeteende som handlar om lite sjukfrånvaro – deras barn kan både ha lite och mycket sjukfrånvaro. Ett annat resultat är att barnen som vuxna ofta lever med...
Numera kan Arbetsförmedlingen klassa såväl kriminell bakgrund som övervikt, piercing eller bristande hygien som funktions­hinder. Det kan även handla om människor som inte vågar se andra i ögonen eller som på grund av nervositet inte förmår klara av en anställningsintervju. Eller de som bara har en udda personlighet. Det handlar alltså om en växande grupp individer som inte lever upp till arbetslivets mer eller mindre subtila krav. Andelen som får denna klassning har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Den socialmedicinska koden ”funktionshinder” sätts inte av läkare, utan av...
En tredjedel av småbarnsföräldrarna läser minst en gång i veckan jobbmail på fritiden. Framför allt handlar det om pappor i 40-årsåldern, ofta med en högre befattning. Det visar SCB:s senaste undersökning av våra levnadsförhållanden.
I en undersökning där man jämfört invandrare som kommit till Sverige före 16 års ålder med infödda svenskar, så har invandrarna sämre lön trots svensk utbildning. Effekten är tydligast för män, och för invandrare från Afrika, Asien och Latinamerika. Utomeuropeiska invandrare har särskilt svårt att höja sin lön genom utbildning. En man med svenskfödda föräldrar ökar sin lön med 21 procent genom tre års extra studier. Motsvarande siffra för en man från Mellanöstern är 15 procent. Studien , som har genomförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala...