Annons

arbetslivsforskning

Numera kan Arbetsförmedlingen klassa såväl kriminell bakgrund som övervikt, piercing eller bristande hygien som funktions­hinder. Det kan även handla om människor som inte vågar se andra i ögonen eller som på grund av nervositet inte förmår klara av en anställningsintervju. Eller de som bara har en udda personlighet. Det handlar alltså om en växande grupp individer som inte lever upp till arbetslivets mer eller mindre subtila krav. Andelen som får denna klassning har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Den socialmedicinska koden ”funktionshinder” sätts inte av läkare, utan av...
En tredjedel av småbarnsföräldrarna läser minst en gång i veckan jobbmail på fritiden. Framför allt handlar det om pappor i 40-årsåldern, ofta med en högre befattning. Det visar SCB:s senaste undersökning av våra levnadsförhållanden.
I en undersökning där man jämfört invandrare som kommit till Sverige före 16 års ålder med infödda svenskar, så har invandrarna sämre lön trots svensk utbildning. Effekten är tydligast för män, och för invandrare från Afrika, Asien och Latinamerika. Utomeuropeiska invandrare har särskilt svårt att höja sin lön genom utbildning. En man med svenskfödda föräldrar ökar sin lön med 21 procent genom tre års extra studier. Motsvarande siffra för en man från Mellanöstern är 15 procent. Studien , som har genomförts vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala...
Detta framgår av en enkätstudie som genomförts av forskare vid Linköpings universitet, där man jämfört personer med svensk respektive turkisk bakgrund. De har studerat personer i åldern 26–29 år som växt upp i samma område i Storstockholm och som alla har genomgått svensk utbildning. Därigenom elimineras många socioekonomiska skillnader mellan grupperna. Men vägen till det första jobbet såg olika ut. De med turkisk bakgrund hade stor hjälp av vänner och släkt, medan de med svensk bakgrund hade nytta av arbetsförmedling och ytliga bekanta. Bland de med turkisk bakgrund var de etniska nätverken...
– Även om arbetslivet upplevs som alltmer stressigt, så har även fritiden blivit en stressfaktor, säger Paul Fuehrer, sociolog vid Stockholms universitet.
Medan en invandrad chef anställer fler invandrare, väljer en infödd fler infödda.