Annons

arbetsmiljöforskning

Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade sjukdomar föregås ofta av en lång tid utan trygga relationer på arbetsplatsen.
Utländska läkare verksamma i Sverige är mycket noggranna, lyssnar ordentligt och ger utförlig återkoppling för att försäkra sig om att de har förstått.
För anställda vid bemanningsföretag ingår det i yrkesrollen att bli betraktade som främlingar.
På en högstadieskola utanför Stockholm installerades under en vintermörk treveckorsperiod moderna fullspektrumlysrör, som i likhet med dagsljus innehåller mer av blå våglängder.
År 2002 upptäckte Inga-Lill Engkvist, sjukgymnast och medicine doktor vid Linköpings universitet, att återvinningsindustrin hade stora problem med arbetsskador.
När man nu för första gången har utsatt försökspersoner för mögelluft där ett flertal komponenter ingår påminde symtomen mer om dem som sjuka hus skapar, visar en avhandling vid Arbetslivsinstitute