Annons

arbetsmiljöforskning

En chef som upplevs som dålig ökar såväl sjukfrånvaron som risken för exempelvis hjärtinfarkt.
Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade sjukdomar föregås ofta av en lång tid utan trygga relationer på arbetsplatsen.
Utländska läkare verksamma i Sverige är mycket noggranna, lyssnar ordentligt och ger utförlig återkoppling för att försäkra sig om att de har förstått.
För anställda vid bemanningsföretag ingår det i yrkesrollen att bli betraktade som främlingar.
På en högstadieskola utanför Stockholm installerades under en vintermörk treveckorsperiod moderna fullspektrumlysrör, som i likhet med dagsljus innehåller mer av blå våglängder.
År 2002 upptäckte Inga-Lill Engkvist, sjukgymnast och medicine doktor vid Linköpings universitet, att återvinningsindustrin hade stora problem med arbetsskador.