Annons

Australien

Haven täcker cirka 70 procent av jordens yta, och ungefär tre fjärdedelar av solenergin tas emot av världshaven. Förutom att värma upp havsytan omsätts solstrålningen i vindar.
Storskalig avskogning har pågått under decennier. Nu slår naturen tillbaka, jordbruksmarken försaltas.Den vita döden sätter skräck i lantbrukarna i sydvästra Australien.
I läroböckerna står att de första djuren gick upp på land för omkring 460 miljoner år sedan.
Hos trädgårdsmästarfåglar lockar hanen till sig honor med både konstfärdigt arrangerade byggen och parningsdans. Ibland kan honan bli skrämd om hanen dansar på ett alltför aggressivt vis.