Annons

bakterier

För en gasmolekyl är jordens yta tusentals gånger större än den formella landarean på cirka 152 miljoner kvadratkilometer. Det kan vi ana om vi förstorar ett litet sandkorn.
Fråga: De av mina vänner som röker verkar vara mer förkylda och oftare ha halsinfektioner än vi andra. Beror det på nedsatt immunförsvar eller på att det finns smittämnen i tobaken?
Här har det bdelloida hjuldjuret precis skjutit ut huvudet för att äta – de röda prickarna är ljuskänsliga ögonliknande organ, och i det gula området sitter munnen.
I Sverige förskrivs allt mindre antibiotika, men ändå ökar förekomsten av bakterier som har utvecklat motståndskraft mot sådana läkemedel.
Kvinnans problem började 1996, när hon var 31 år gammal, med besvär från magen, svår diarré, kräkningar och magkatarr.
För tio år handlade det om att kartlägga människans hela arvsmassa. Nu har genetikern Craig Venters forskargrupp på konstgjord väg satt ihop en hel bakteriearvsmassa.