Annons

beteendeforskning

Även om de flesta av oss är medvetna om spridning och effekter av covid-19, är det många som trotsar myndigheternas rekommendationer. Wiley Wakeman, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar beteendet sett ur socialpsykologin. Det vi ägnar oss åt är för det första pluralistisk okunnighet . Vi som individer kan egentligen ha samma uppfattning om vad som är rätt beteende i en viss situation, till exempel att hålla ett visst avstånd till varandra i mataffären. Men när ingen annan håller den sociala distansen, kan det vara generande att själv ta första steget, enligt Wiley Wakeman. – Nu...
Budskapet är möjligen ångestdämpande för föräldrar: Den enskilt viktigaste faktorn som formar en människa är hennes arvsmassa. Föräldrarnas ansträngningar och tillkortakommanden, liksom skolans, har i långa loppet mindre betydelse. Robert Plomin är professor i beteendegenetik vid King’s College London. I boken Blue print summerar han mer än fyra decennier av forskning om hur olika personlighetsdrag kan tänkas hänga samman med det biologiska arvet. Mycket bygger på studier av tvillingar runt om i världen, inklusive Sverige. Forskningen visar att olika genvarianter som var för sig bidrar...
Det är inget nytt fenomen vi ser. Men omfattningen av coronaskämt känns kanske överväldigande på grund av nya former av spridning. Vi skämtar om Corona-öl, om hur det är att leva isolerat från varandra, om hur vi bunkrade toapapper. Enligt forskare är det ett sätt att hantera kriser som går långt tillbaka i mänsklighetens historia, vilket också framkom i en forskardebatt som Göteborgs universitets samhällsfakultet nyligen arrangerade tillsammans med Folkuniversitetet. – I alla tider har man skämtat om det som är svårt. Det handlar om ett yttre hot som måste hanteras. Redan i Boccaccios...
Minst 25 röster från olika vårdyrken hoppas Erika Wall samla till det nya forskningsprojektet vid Mittuniversitetet. Hittills har hon intervjuat sex personer – undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tanken är att en del av studiens resultat ska kunna presenteras redan före sommaren. – Det känns viktigt att få ut den så snart som möjligt till dem som kan dra nytta av kunskapen om vårdpersonalens upplevelser, säger Erika Wall. Hon är sociolog och har arbetet med riskforskning i tio år. En del av materialet hon nu samlar in rimmar väl med vad tidigare forskning visat. – Vi vet att man rätt...
Forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet har testat om ljusgula varningslampor i marken intill övergångsställen kan komplettera vanliga trafikljus, genom att fånga mobilupptagna fotgängares uppmärksamhet snabbare än de röda och gröna gubbarna i ögonhöjd. Det finns nämligen ett samband mellan att titta ner i sin telefon, och att bete sig mer riskfyllt i trafiken – bland annat genom att vara mindre benägen att söka av omgivningen innan man ger sig ut på övergångsstället. Reagerade snabbare Studien är liten, och utfördes inte vid ett riktigt övergångsställe utan i ett labb. Men trots...
400 och 500 gram – så mycket frukt och grönt rekommenderar Livsmedelsverket barn respektive vuxna att äta varje dag. Då minimeras bland annat risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Men i en rapport från Stockholms Universitet slår forskare fast att även om vi nordbor har exemplariska riktlinjer för kost, förtjänar vi kritik för våra faktiska matvanor. När rapporten gavs ut 2017 kopplades tusentals dödsfall till bristfällig diet, bland annat brist på frukt och grönt. Någon som länge försökt få barn att äta nyttigare är forskaren Frans Folkvord, doktor i sociologi vid...