Annons

Bibeln

Jorden som en tredelad, på vatten flytande skiva är en föreställning som härskade under antiken och som övertogs av medeltidens människor."
Många av dagens svenskar tar det svenska riksspråket för givet, som om det alltid funnits och alltid skulle komma att finnas.
Under efterkrigstiden, fram till och med 1970-talet, antog de flesta människor i västvärlden att religionen aldrig mer skulle spela någon större roll i världshändelserna
Vår kunskap om den förkristna religionen är till stor del baserad på de isländska källorna - exempelvis Snorre Sturlassons texter från 1200-talet - som faktiskt är kristna tolkningar av vad som bet