Annons

Boktips

Fira när det har gått bra för dig, säg tack till någon som håller upp dörren, ta trapporna i stället för rulltrappan och gör något du är bra på. Se där, några enkla lyckoråd i denna fina lilla bok om lycka som ekonomiprofessorn Micael Dahlen har skrivit. Boken är verkligen ett fynd – liten, snabbläst, kul och forskningsgrundad. Micael Dahlen går igenom lyckoforskningen på ett personligt vis och ger läsaren några enkla tips för att bli lyckligare. Det är kanske inte rocket science , men likafullt ger boken värdefulla små tips: Var lite extra snäll. Träna på att vara tacksam. Rör dig mera...
”En global resurs för kunskap om växter och svampar”. Det är målsättningen med den forskning som bedrivs på Royal botanic gardens i London. Under åren har man släppt flera populärvetenskapliga rapporter om växter. 2018 kom den första om svampar State of the world's fungi . Faktaspäckad och rikt illustrerad går den att ladda ned gratis som pdf . Rapporten beskriver svamparnas artrikedom och utbredning. Den tar också upp några av de senaste artfynden. Ungefär 2 000 nya arter upptäcks varje år – och det finns åtminstone 2 miljoner kvar att upptäcka. Att beskriva dem kommer att ta 1 000 år med...
Hur skulle du beskriva din bok V ärlden själv ? – Den är ett argument mot dualism och mot tanken på att matematiken existerar oberoende av oss. Den är också ett argument för att vi lever i en helt fysisk värld. Det är en värld av materia, som också har den förunderliga egenskapen att den kan ge upphov till liv och medvetande. Det finns en avgörande skillnad mellan organismer och maskiner, och det är någonting som vi hittills i vårt sätt att betrakta vetenskapen och fysiken inte riktigt fullt ut har förstått. Du vänder dig starkt emot inställningen att världen egentligen är matematik, som Max...
1 | Tillsammans med din danska forskarkollega Jannick Schou har du skrivit en bok som kritiskt granskar fenomenet falska nyheter. Varför? – Jag har studerat falska konton och desinformation på nätet till exempel under förra presidentvalet i USA. Samtidigt har jag forskat om debatten om falska nyheter och postsanning och oroats av de reaktioner som har kommit i form av censur-lagstiftning i länder som Singapore, Ryssland och Kenya. Också i Europa har Frankrike och Tyskland vidtagit åtgärder kring censur, även om de inte är lika dramatiska. 2 | Vad är problemet med att förbjuda falska nyheter...
Har du någon gång funderat på vad som krävs för att fylla en vallgrav med lava? Även om du inte har det kanske du roas av att tänka vidare på uppenbart opraktiska saker, bara för att se vad konsekvenserna blir. I så fall är detta boken för dig. Gör så här är uppföljaren till succéboken Tänk om … , av skaparen till internetserien xkcd , men med ett lite annat upplägg. I stället för att svara på absurda frågor har författaren nu letat efter absurda svar på mer eller mindre vardagliga problem. Det kan tyckas onödigt långsökt att hitta nya sätt att korsa en flod, eller att över huvud taget...
Bokens ambition beskrivs i den långa undertiteln: Det dolda mönstret i allt – om vad som förenar möss, människor, megastäder och multinationella företag . Författaren Geoffrey West är en fysiker som blev intresserad av biologins villkor och sadlade om till komplexitetsforskare. Skalning handlar om hur olika mätbara storheter varierar tillsammans med varandra. Däggdjur har till exempel en skalfördel med storlek. Energiförbrukningen blir effektivare för större djur: En människa som väger dubbelt så mycket som sin hund behöver inte dubbelt så mycket mat. Från djur och natur, över fraktaler och...