Annons

Boktips

Boken Lär dig räkna till oändligheten ingår i en serie som heter Små sätt att leva stort. Den är onekligen liten, blott 46 sidor lång, men den tar sig an ett av de största ämnen man kan tänka sig. I inledningen formulerar författaren vad det är han vill förmedla: ”Oändligheten är en utväg från livets eländiga ändlighet. För dem som lyckas förstå, är oändligheten en upplevelse av transcendens.” Denna lite pompösa formulering lovar ganska mycket, och det är inte säkert att det fungerar på varje läsare – men nog finns det något i det oändliga som kan ge den som tänker på det en känsla av svindel...
Vad händer i kropp och själ vid prostatabesvär? Kring detta kretsar antologin Prostatan – det ständiga gisslet? som bygger på två forskningsprojekt ledda av Ericka Johnson, professor vid tema genus på Linköpings universitet. 1 | Vem riktar sig boken till? – Under de sex år som våra forskningsprojekt om prostatan pågått har vi träffat väldigt många män som haft massor av frågor. Boken vänder sig till dem och alla andra som drabbas av prostataproblem, deras anhöriga, men också till läkare och annan vårdpersonal. Med prostatan som utgångspunkt vill vi diskutera och bredda synen på mannen och...
1700-talets globala värld är en värld där kaffe från andra sidan jorden blir en svensk nationaldryck, samtidigt som engelsmännen fastnar för te. 1700-talet är också en tid då Sveriges handelsflotta blir den femte största i världen, mycket tack vare en politik som möjliggör lönsamma frakter under neutral blågul flagg. Historikern Leos Müllers bok Sveriges första globala århundrade är spännande från första sidan. Tack vare hans expertkunskaper inom maritim historia och att han i sin forskning har studerat handelsavtal, räkenskaper, loggböcker och maritima register blir det en mycket konkret...
Med denna bok avslutar Peter Englund sin bokserie om det första världskriget. Han har följt ett antal rätt vanliga individer genom ofredsåren och genom deras vardag berättat om det stora kriget. Böckerna låter en kör av olika röster avslöja vardagens detaljer – som på så vis blir ohyggligt konkret. Någon berättar om hur han ser en serbisk krigsfånge få en bajonett i ryggen, en annan berättar om vardagen i Paris när tyskarna beskjuter staden. Peter Englund skriver som vanligt en koncentrerad och snudd på poetisk prosa – men den stora behållningen är de stämningar och känslor som läsningen ger...
Elsa har börjat arbeta som lektor på en fysikinstitution i Stockholm. Hon kämpar med att försöka muta in ett forskningsområde för sig själv och samtidigt hamnar hon lite utanför på arbetsplatsen. Romanens titel syftar på partikelfysikens standardmodell för grundläggande partiklar och krafter. Modellen är mycket framgångsrik. Men den har en stor lucka – den rymmer inte någon beskrivning av gravitationen. De skissartade beskrivningarna av vad Elsas nya teori går ut på tar avstamp i verklig fysik, men läsaren behöver inte sätta sig in i de vetenskapliga detaljerna för att förstå berättelsen...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Jag håller på med ett större forskningsprojekt om Sveriges eliter, och en förhållandevis stor del av landets maktelit utbildas ju på Handelshögskolan i Stockholm. Och den samhällsvetenskapliga forskningen om eliter är mycket eftersatt i Sverige. Dessutom är företagsekonomi det största universitetsämnet i Sverige i dag, och Handels var de första att undervisa i detta. Så detta behöver studeras. 2 | Varför är forskningen om eliter så eftersatt i Sverige? – Samhällsvetare har tidigare främst fokuserat på så kallad misärforskning – om utsatta och arbetslösa...