Annons

Boktips

I sin senaste bok The world according to physics berättar Jim Al-Khalili om hur fysiken som vetenskap beskriver världen. Vi får en presentation av grundpelarna i form av relativitetsteori, kvantmekanik och termodynamik. Utöver det bjuds det på diskussioner om vad fysiken ägnar sig åt i dag, vad vi kan få för nytta av det, och hur fysiker tänker. Boken är kort, rak och begriplig. Idealiska läsare är ungdomar med intresse för naturvetenskap och alla andra som gillar att läsa populärvetenskap och fundera över hur världen fungerar. Populärvetenskap ger ofta en skev bild av fysikens innehåll,...
Varje år dör 700 000 människor av antibiotikaresistenta bakterier. Enligt vissa prognoser kan siffran ha ökat till 10 miljoner år 2050. Boken Bakteriekriget , av den norske författaren och journalisten Erik Martiniussen, är en 400 sidor lång redogörelse för alla de problem som bakterier orsakar, framför allt de antibiotikaresistenta varianterna. Författaren besöker forskare som försöker utveckla nya antibiotika och nya behandlingsformer. Vi får också möta personer som lever med resistenta bakterier i kroppen. De möts av misstro, okunskap, rädsla och utanförskap. Erik Martiniussen besöker...
Hur kan algoritmer användas för att göra samhället bättre? Budskapet i Algoritmmakaren är att rätt utformade algoritmer kan fungera som smarta beslutsstöd i frågor där det är svårt för en människa att överblicka situationen. Boken handlar till viss del om hur algoritmerna fungerar, men mycket mer om vilka olika parametrar och omständigheter den som vill implementera en algoritm måste ta hänsyn till. Hur utformar man till exempel algoritmer för att människor inte ska försöka manipulera dem, utan ange sina sanna preferenser? Som titeln antyder har boken också en självbiografisk vinkel, om hur...
Den nederländske populärhistorikern och författaren Rutger Bregman menar att tiden är inne för en ny diskussion om människans natur. Bregman menar att människan alltför ofta framställs som i grunden ond. Med sin bok I grunden god vill han i stället visa att människan till sin natur faktiskt är en både hjälpsam och trevlig typ. Låter det som intressant läsning när världen ter sig dyster, med coronapandemi, klimathot och demokratier i kris? Jo vars, det är ganska trevlig läsning. Bregman skriver medryckande om en rad olika psykologiska experiment och historiska händelser som tidigare använts...
Trots framgångarna finns det områden där forskarna fortfarande famlar. Hit hör frågan om medvetandet. Vad innebär en sådan vardaglig sak som att slå upp ögonen på morgonen och ta in världen? Och hur hänger den där upplevelsen av närvaro ihop med känslan av ett jag? Och ett steg till – vad gör ett medvetande i ett materiellt universum och i det vi kallar tid? Författaren Annaka Harris presenterar i sin bok Medvetandets mysterium: En guide till universums största gåta sin egen form av det som kallas panpsykismen. Allt är materia, menar hon, också människan. Det vi kallar jag är, enligt Harris,...
Med teknikens hjälp skulle du kunna bli en bättre vän, förebygga sjukdomar innan de uppstår, bli gladare, sova bättre och leva längre. Sara Öhrvall beskriver i Ditt framtida jag de verktyg som står till buds, och de som håller på att utvecklas. Teknikvärldens visioner om odödlighet berörs också, som den yttersta förlängningen av de hägrande löftena om ett bättre jag. Vissa exempel i boken är teknik som redan är ganska vanlig. Många människor har aktivitetsarmband och olika appar för att hålla reda på sin träning, och även om vi inte har kopplat ihop hela livet till en digital assistent, är...