Annons

Boktips

1 | Vad är Riksäpplet ? – Ett stort vrak efter ett av den svenska flottans största skepp. Det byggdes i början av 1660-talet och sjönk 1676, efter att ha flytt från slaget vid Öland. Skeppet ankrade vid Dalarö skans strax utanför Stockholm. Sedan kom det på drift vid en storm och sjönk. 2 | Vad har arkeologerna gjort med vraket? – Den arkeologiska historien är obefintlig! Det är därför jag har skrivit boken. Jag tycker att Riksäpplet är ett intressant vrak. Det finns många intressanta vrak i Östersjön – men vissa vrak faller i glömska och andra lyfts fram. I boken försöker jag belysa varför...
”En ny världshistoria” är undertiteln på Oxfordhistorikern Peter Frankopans internationella bästsäljare. Det är en imponerande tegelsten som berättar världshistorien på ett nytt sätt. I centrum ligger världens pulsåder – handelsvägarna mellan Stilla havet och Medelhavet, mellan öst och väst. Dessa handelsleder genom Centralasien och Mellanöstern har påverkat hur religioner har spridits, välstånd ökat och hur erövrare har dirigerat sina arméer. Boken är synnerligen lättläst och tankeväckande. Här är inte Europa och Atlanten i centrum, utan perspektivet har förskjutits ett snäpp österut. Boken...
Folkbildaren Hans Roslings memoarer är en bladvändare. På rak och effektiv prosa får man följa honom genom livet. Det är en synnerligen intressant och läsvärd bok. Ska man ha någon invändning så är det att man vill veta mer om hans förklaringar av varför världen blivit bättre. Han återvänder till det Moçambique där han arbetade som läkare på 1980-talet, och ser hur mycket som förändrats till det bättre. Och hela hans folkbildargärning har ju gått ut på att konstatera att fattigdomen har minskat och att medellivslängden har ökat. Den stora frågan är varför detta skett på sådan bred front under...
Bokens titel sammanfattar elegant budskapet: Vi människor bär hela ansvaret för de framtida livsbetingelserna på planeten jorden. Har vi lyckats att hittills hålla dem tillräckligt gynnsamma för en bibehållen artrikedom och välfungerande ekosystem? Det står och väger, för i ökande takt håller vi på att omdana dem och av bara farten utrota mängder av våra medarter. Vår egen succé har inneburit slutet för många djur- och växtarter. Dessutom hänger en stor mängd endast med nöd och näppe kvar, men i så lågt antal att deras genetiska variation är i fara och därmed deras framtid i en ny, skön värld...
Berättelsen sträcker sig från enkla bakterier till avancerade hjärnor fulla av upplevelser, och vidare mot en framtid där vi får sällskap av artificiella intelligenser. Perspektiven svindlar. Daniel Dennetts livslånga kunskapstörst inom evolutionsbiologi, datavetenskap och andra kunskapsfält hjälper honom att beskriva varje steg på vägen. Evolutionära processer utan avsikt eller insikt ordnar världen så att vi får ett medvetande, som hjälper oss att skapa nya intelligenser. Men enligt Daniel Dennett är medvetandet något annat än vad det verkar vara, och därmed en illusion. Trots att det känns...
Nick Bostrom är filosofen som lämnade Sverige och prickarna över ö för att bli en av världens mest inflytelserika tänkare kring artificiell intelligens. I boken Superintelligens sammanfattar han tankespåren kring vilka risker det kan föra med sig om människan skulle få konkurrens – och överträffas – av en tankeförmåga som är mycket större än vår. Boken är mycket tät och informationsrik. Nick Bostrom skriver uttryckligen för en yngre version av honom själv, vilket förutsätter en viss uppsättning förkunskaper. En läsare som är bekant med det högteknologiska landskapet kommer att finna en mycket...