Annons

byggforskning

Trä håller på att ersättas av stål när man bygger reglar i innerväggar i hus. Byggarna säger att sågverken levererar för dåligt trä.
Det byggs tunnlar som aldrig förr i Sverige. Sju av de tio största väg- och järnvägsprojekten som är aktuella just nu är tunnlar. De är samtliga projekt i mångmiljardklassen.
I hastigheter över 40 kilometer i timmen är det bullret från kontakten mellan däck och asfalt som dominerar. Men oljudet går att minska.
I december 2004 invigdes Taipei 101, världens just nu högsta hus.
Vi bygger antagligen inte sämre i dag än förr. Ändå blir de boende ibland sjuka, och husen håller inte alltid den kvalitet som köparna betalar för. En grov uppskattning ger vid handen att hälften av alla fel uppstår redan på projekteringsstadiet, när byggnaden ännu inte börjat byggas. Det kan t ex handla om oprövade tekniska lösningar, undermåligt dimensionerad ventilation eller felaktiga materialval. Den andra hälften av felen uppstår när huset byggs. Arbetsledarna planerar fel eller samordnar dåligt, och byggnadsarbetarna slarvar, missuppfattar ritningen eller kanske inte vet hur materialen...