Annons

celler

Så kallad typ 1-diabetes beror på att de insulintillverkande cellerna i patientens bukspottkörtel dör.
Fråga: Som barn stammade jag så mycket att jag fick gå hos talpedagog. Men sedan minskade stamningen snabbt, och nu vid 60 års ålder händer det bara någon enstaka gång att jag fastnar på ett ord.
Napoleon, Markis de Sade och Ludvig XV:s älskarinna Madame de Pompadour hör till dem som sägs ha använt tryfflar för att stegra sexdriften.
Att en tumör sprider sig beror på att enstaka celler från tumören far i väg med blodet till andra organ och bildar nya tumörer, metastaser.
Nu har jättelokorna börjat blomma i stora delar av södra Sverige. Den högresta växten är en nykomling i vår del av världen – och långt ifrån populär.
För tio år handlade det om att kartlägga människans hela arvsmassa. Nu har genetikern Craig Venters forskargrupp på konstgjord väg satt ihop en hel bakteriearvsmassa.