Annons

Corona

Statistiken kommer från organisationen Our World in Data , och bygger på skillnader i BNP-tillväxt under andra kvartalet år 2020, jämfört med samma period under 2019. När forskarna jämförde förändringen i tillväxt med antal döda i covid-19 per miljoner invånare hittade de inget negativt samband alls, och drar slutsatsen att betydligt fler faktorer har haft en roll i att påverka både tillväxt och dödstal. Det svaga samband som finns går istället åt motsatt håll – det vill säga att många länder med god tillväxt haft låga dödstal. Ett samband är däremot inte likställt med orsak och verkan. Det...
Under coronapandemin har färre vårdats för en hjärtinfarkt jämfört med samma period under de föregående fem åren, enligt siffror från det nationella registret Swedeheart. Som mest var skillnaden mellan kurvorna knappt 25 procent i hela landet, runt påsk. Sedan i juni har gapet minskat till omkring åtta procent. David Erlinge är professor i kardiologi vid Lunds universitet och verksam vid Skånes universitetssjukhus. Enligt honom kan en förklaring vara att pandemin både fått färre att söka vård för sina hjärtproblem – men även att ändrade levnadsvanor minskat risken att drabbas av en...
I kristider som coronapandemin är behovet av saklig och trovärdig information särskilt stort. Samtidigt har flera mediebolag i Sverige permitterat journalister för att få ekonomin att gå runt. – Det är en paradoxal situation att man nu får klara journalistiken med mindre resurser, trots att man ser en ökad efterfrågan. Vi ser inte slutet på den här historien än. Uthålligheten hos mediebolagen kan variera, säger Lars Nord , professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som har varit med och skrivit det svenska bidraget till rapporten om covid-19 och...
Att bättre kunna förutsäga vilka covid-patienter som löper ökad risk att få ett allvarligt förlopp är viktigt när vården ska fördela resurser. Nu har svenska forskare hittat ett sätt att göra just detta. – Vi kunde se att de som hade virus i blodet hade en kraftigt förhöjd risk att bli allvarligt sjuka och att dö. Det spelar roll för hur vi ihop med andra riskfaktorer ska kunna besluta exempelvis om nivå på övervakning men även om behandling, säger Karl Hagman, specialistläkare i infektionsmedicin vid Danderyds sjukhus och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Karolinska...
Italien är ett av de europeiska länder som har drabbats hårdast av pandemin och landet var först med att införa en nationell karantän för att hindra smittspridningen. Enligt beräkningar av italienska Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) kommer Italiens BNP att falla med 8,3 procent år 2020. Med en försvagad ekonomi och stor risk för stigande arbetslöshet är risken stor att de kriminella grupper som är etablerade i landet kommer att stärka sin kontroll över ekonomiskt utsatta grupper – som är beroende av småjobb och lån från maffian – och därmed över den lokala ekonomin. Redan före...
I samband med svininfluensan (H1N1) år 2009 erbjöds alla svenskar vaccinet Pandemrix. Särskilt uppmuntrades personer i riskgrupper att vaccinera sig, bland annat gravida. Pandemrix blev kontroversiellt då det visade sig öka risken att utveckla narkolepsi hos personer upp till 20 års ålder. Från andra håll uttrycktes en oro över att vaccinet kunde öka risken för gravida att få barn med autism, men den oron har svenska forskare nu kunnat slå hål på . Studerade drygt 70 000 barn Den nya studien innefattar barn till drygt 30 000 ovaccinerade och 40 000 vaccinerade mammor, som fick Pandemrix under...