Annons

Corona

De senaste veckorna har det inte blivit mycket plugg för Robin Sandström och André Gerbaulet som läser systemteori respektive statistik och dataanalys på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Från tidig morgon till sen kväll har de jobbat med ett verktyg som kan förutse hur olika åtgärder påverkar smittspridningen av covid-19. Både själva verktyget och koden ligger öppet på nätet för vem som helst att ta del av. – Vi ville själva förstå matten bakom spridningen av viruset, säger Robin Sandström om drivkraften till varför de skapade verktyget. Modellen har använts för sars De valde en...
Sedan mitten av februari har halterna av kvävedioxid sjunkit med 10 procent per vecka i norra Italien (se grafik här) . Minskningarna sammanfaller med att kraftiga begränsningar i befolkningens rörelsefrihet infördes (dessa har nu utökats till att gälla för hela landet). Liknande trender kan ses på flera håll i Europa. Det visar mätningar utförda av europeiska rymdorganisationens, EAS:s, satellit Sentinel–5P. Kvävedioxid är en röd-brun gas som är mycket hälsofarlig. Biltrafiken är den främsta källan till kvävedioxidutsläpp i tätorter. När befolkningen sätts i karantän så minskar bilismen och...
I studien ingick 191 patienter som allvarligt sjuka skrevs in på två olika sjukhus i Wuhan-provinsen i januari. En kinesisk forskargrupp har gått igenom deras sjukdomsbild för att identifiera riskfaktorer för att bli allvarligt sjuk. Studien är publicerad i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet . Forskarna drar slutsatsen att vissa riskfaktorer för att avlida i sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya corona-viruset, kan mätas redan när patienter blir inlagda på sjukhus. – Det är bra att sådana här studier kommer så pass snabbt, säger Rebecca Cox , professor vid Universitetet i...
Med hjälp av Summit, världens mest kraftfulla superdator, har forskare vid Oak Ridge National Laboratory i USA på kort tid lyckats identifiera 77 läkemedelsmolekyler som skulle kunna ha effekt på coronaviruset SARS-CoV-2. Ett speciellt protein på virusets yta, det så kallade S-proteinet, tros vara det som överför smittan genom att binda till mänskliga celler. Forskarna byggde en datormodell av S-proteinet och testade sedan 8000 olika befintliga läkemedelsmolekyler i datorn. Simuleringarna vaskade fram 77 molekyler som kan binda till det utpekade proteinet och som nu kan undersökas vidare...
Bakom den interaktiva kartan står forskare vid amerikanska Johns Hopkins University. Förutom antalet smittade i Kina och utanför Kina redovisas även antalet registrerade döda. Det nya coronavisurset, 2019-nCoV upptäcktes i december och den snabba spridningen har fått WHO att utlysa ett internationellt hälsonödläge .