Annons

Corona

Det är inte bara virus som sprids i kluster. Även sociala normer. Det konstaterar Kungliga vetenskapsakademien i en ny rapport . När människor använder munskydd ökar chanserna för att ännu fler ska ta efter och göra likadant. Vi är också mer benägna att vaccinera oss om olika ledargestalter går före och offentligt tar vaccin. Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och har varit med och skrivit rapporten. Han konstaterar att det är viktigt att restriktionerna är konkreta och att det framgår tydligt vad vi som individer förväntas göra och inte göra. – Det...
Med hjälp av blippningar från 1,8 miljoner individuella resekort har forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH, kartlagt stockholmarnas resvanor i kollektivtrafiken under våren och hösten år 2020. Statistiken är anonym, men genom att analysera varifrån morgonresorna startade kunde forskarna räkna ut var kortens ägare bodde. Detta kombinerades med data från SCB om saker som den genomsnittliga inkomst– och utbildningsnivån i området, samt hur många av de boende som är födda i Sverige. Minskad trafik från välbärgade områden Under våren 2020 minskade personer från de mest välbärgade områdena...
Under år 2020 togs flera matematiska modeller fram för att förutspå smittspridning, dödsfall och vårdbelastning i Sverige till följd av covid-19. Dessa prediktioner hjälpte beslutsfattare i deras planeringsarbete till viss del, men hade samtidigt ett flertal brister. Det konstaterar en oberoende forskargrupp efter att på uppdrag av Folkhälsomyndigheten ha granskat covid-19-modeller från år 2020. Otydlighet kring begrepp Anna Jöud Bild: Olle Dahlbäck Rapporten omfattar modeller framtagna av Folkhälsomyndigheten, samt av svenska och internationella forskare. Ett vanligt problem var att...
Det är tänkbart att den pågående pandemin började med en laboratorieläcka. Det menar Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet. Efter den första sars-epidemin 2003 granskade han ett laboratorium i Singapore som av misstag släppte ut viruset.
Medicin­journa­listen Amina Manzoor har skrivit en bok om hur vi kan lära oss att leva med det nya coronaviruset – så som vi gjort med virus från tidigare ­pandemier. Här är ett utdrag ur boken.
Efter ett trauma är det vanligt att dras med påträngande minnen och flashbacks. Nu visar en svensk studie att en kort internetbehandling nära inpå den traumatiska upplevelsen kan ge god effekt mot sådana symtom, både på kort och lång sikt, jämfört med att inte få någon behandling alls. Målet är att hjälpa personer innan de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, berättar Maria Bragesjö , som doktorerar i psykologi vid Karolinska Institutet och är studiens försteförfattare. – Snittiden från att vara med om en traumatisk händelse till att få behandling för ptsd är annars omkring 10 till...