Annons

Corona

I mars 2020 översvämmades sjukhusen i Stockholm av patienter som var svårt sjuka i covid-19. Sara Tehrani, specialistläkare i internmedicin vid Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet, var en av läkarna som vårdade dessa patienter. Hon berättar att många kom in med svår andningssvikt och försämrades raskt på kort tid. – Det var svårt att förstå sig på sjukdomsförloppet, då det var så olikt andra luftvägsinfektioner som vanlig influensa och lunginflammation. När flera patienter med covid-19 dog på vår avdelning under de första veckorna, kände jag att jag vill veta hur det går...
70+, riskgrupper och vårdpersonal. Så ser prioritetslistan ut över vilka som först ska erbjudas vaccin mot covid-19 när vaccinationerna kommer igång under 2021. Det enligt den plan som Folkhälsomyndigheten presenterade i slutet av augusti. Men vaccinationerna kan komma i gång först när det finns ett eller flera godkända vaccin och prioritetsordningen kan kastas om beroende på vilket vaccin som hinner först. – Om det första vaccinet visar sig fungera dåligt på äldre kommer vi sannolikt inte att prioritera den gruppen utan vänta tills det förhoppningsvis kommer ett som fungerar bättre, säger...
Äldre har ökad risk att drabbas av svår covid-19, men även vissa unga kan få mycket allvarliga symtom och avlida – frågan har varit varför. I två studier har svenska och internationella forskare försökt ringa in vad som kan ligga bakom detta, vilket de skriver om i den vetenskapliga tidskriften Science . En del tycks vara att patienterna saknar ett slags proteiner som kallas typ 1-interferoner. Dessa har en mycket viktig roll i det tidiga immunförsvaret mot virus, berättar Petter Brodin, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. En viktig variant av dessa...
Redan i mars kom rapporter från Kina där man vid obduktion av personer som avlidit i den nya corona-smittan hittat ett slags gelé i lungorna. Denna gelé täpper till lungblåsorna, alveolerna, och förhindrar att syre kan tas upp, vilket leder till att personen kvävs. – Redan då anade vi att det handlade om sockerkedjan hyaluronan, men vi behövde analysera vävnad från patienters lungor för att kunna fastställa det, och det var svårt eftersom man inte gärna obducerade lungorna på avlidna då det ju är själva källan till smittan, säger Urban Hellman , första forskningsingenjör vid Institutionen för...
Siffrorna kommer från SOM-institutet i Göteborg, där forskarna genomfört en extra rapport med anledning av coronapandemin. Rapporten gäller perioden mellan april och juni, och visar att användandet av nyhetssajterna hos Sveriges television, Sveriges Radio och TV4 har fördubblats jämfört med hösten 2019, hos såväl ungdomar som de äldre. – Många äldre tar del av samtliga tre nyhetssajter, plus Aktuellt, Ekot, och så vidare. Fördubblingen syns både hos de i 65-årsåldern och de i 80-årsåldern, alltså de ”äldre-äldre”, vilket är väldigt spännande. De har haft ett stort behov av information och...
Medan vuxna rör sig lika mycket, har en tredjedel av unga 16–20 år, rört sig mindre under pandemin, enligt en ny undersökning vid Malmö universitet. – Vuxna har lyckats byta ut sina tidigare aktiviteter mot annat, som att röra sig ute i skog och mark. Medan gymnasieungdomar i större utsträckning verkar ha hamnat framför skärmen när skolorna stängde i våras, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. En anledning är att skolidrotten har uteblivit, en annan att idrottsaktiviteter på fritiden har blivit inställda. Det har varit stor skillnad...