Annons

Corona

Ett läkemedelsbolag i Indien har tagit fram ett vaccin mot covid-19, där själva vaccinet utgörs av arvsmassa, dna. Det är det första dna-vaccin som godkänts för människor, något som beskrivs i en nyhetsartikel i tidskriften Nature . Haken är att det är ett så kallat nöd-godkännande. – Det innebär att vaccinet bara får användas under förutsättning att det pågår stor smittspridning, som nu under pandemin, inte rutinmässigt, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet. Han forskar själv om dna-vaccin, vilket F&F tidigare har skrivit om . Det indiska...
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och bygger på en internationell översikt av det rådande forskningsläget. Gunilla Karlsson Hedestam är vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet, och ingick i expertgruppen. Gunilla Karlsson Hedestam. Bild: Erik Flyg – Vi har bland annat tittat mycket på Israel, som ligger före oss tidsmässigt och är en slags barometer för resten av Europa. I Israel syntes återigen en ökning av andelen äldre som hamnade på sjukhus – även de som fått två doser. När de äldre började erbjudas en tredje dos vände trenden i Israel. Problemet...
Än är det mycket vi inte vet om covid-19, sjukdomen som orsakas av viruset sars-cov-2. En förklaring till att vissa blir väldigt sjuka tros dock vara att kroppens immunförsvar överreagerar på ett sätt som skadar patienten. Nu pekar en studie från Lunds universitet åt samma håll. Forskare har nämligen tittat på upphostat slem från drygt tio patienter med covid-19, och sett att det är fullt av nätliknande strukturer som gör att slemmet blir extra segt, förvärrar inflammationen och orsakar blodproppar. Näten kallas Neutrophil Extracellular Traps, eller NETS, och består av vita blodkroppar som...
Med ett undantagstillstånd kan en statsmakt tillfälligt ge sig själv utökade befogenheter, till exempel att införa utegångsförbud. Tanken är åtgärderna ska sättas in för att hantera svåra kriser. Mellan januari och juni år 2020 införde drygt hälften av världens länder undantagstillstånd i någon utsträckning. Det motsvarar antalet som infördes under hela den förgående tioårsperioden. Resultaten kommer från en studie genomförd av forskare från Göteborgs och Stockholms universitet. – Under förra året märkte vi att vissa länder valde att införa undantagstillstånd och andra inte. Länder stod...
Ett nedsatt luktsinne är ett av de vanligaste symtomen vid covid-19, vilket F&F tidigare har skrivit om . I dagsläget är luktträning den enda metoden som hjälper. Den går ut på att lukta-och-gissa på vardagsdofter, till exempel genom att ta på sig en ögonbindel och sniffa på kryddburkar – varje dag i flera månader. Jonas Olofsson Bild: Niklas Björling – Problemet är att dagens luktträning är ganska primitiv. Många som provar säger att de slutade för att det inte hände någonting, trots att de kanske bara har hållit på i några dagar, säger Jonas Olofsson , professor i psykologi vid...
Det är inte bara virus som sprids i kluster. Även sociala normer. Det konstaterar Kungliga vetenskapsakademien i en ny rapport . När människor använder munskydd ökar chanserna för att ännu fler ska ta efter och göra likadant. Vi är också mer benägna att vaccinera oss om olika ledargestalter går före och offentligt tar vaccin. Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och har varit med och skrivit rapporten. Han konstaterar att det är viktigt att restriktionerna är konkreta och att det framgår tydligt vad vi som individer förväntas göra och inte göra. – Det...