Annons

Corona

Du som forskar på luftburen smitta får säkerligen många frågor dessa dagar. Vilken är den vanligaste frågan? – Många undrar just över aerosol och virus i luft, eftersom vi kanske är den forskargrupp i Sverige som håller på mest med det. Det kan vara journalister som vill förstå sjukdomen bättre, och företag eller privatpersoner som har funderingar kring olika situationer kopplade till luftsmitta. Vad är ditt vanligaste svar? – Oftast hänvisar jag till befintliga riktlinjer och dokument om exempelvis vårdhygien och smittskydd, även om de kanske inte alltid är heltäckande. Vi har tyvärr inga...
I ett internationellt samarbete, döpt till Coronavirus Pandemic Epidemiology Consortium , använder forskare en app för att lära sig mer om symptom och riskfaktorer bakom covid-19 samt för att kunna förutse nya utbrott. I appen rapporterar frivilliga användare sin hälsostatus dagligen. Den som känner sig krasslig får svara på frågor om en rad symtom som förknippas med sjukdomen, bland annat hosta, yrsel och nedsatt lukt- eller smaksinne. Upptäcker tidigt utbrott av covid-19 Appen, Covid-19 Symptom Tracker, är utvecklad vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ sjukhus i London i...
I mitten av april började forskare vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm att samla in avloppsprover vid flera reningsverk i Stockholm, något Forskning & Framsteg redan skrivit om . De första analyserna visar nu att prov från reningsverken i Bromma och Henriksdal innehåller coronavirus. – Halterna var högre i proven från Bromma, mer kan jag inte säga just nu. Vi arbetar fortfarande med analyserna, säger Zeynep Cetecioglu Gurol som leder projektet. I samarbete med forskare från bland annat USA och Nederländerna arbetar hon och hennes medarbetare med att utveckla en metod som ska kunna...
Anonymiteten och lättillgängligheten är det som uppskattas mest med nätbaserad behandling för hög alkoholkonsumtion. – Det är mer utlämnande att behöva sitta mitt emot någon. Det nätbaserade stödet verkar vara ett alternativ för sådana som kanske hade valt bort att söka hjälp. Nu når vi faktiskt ut med hjälp till dessa personer tidigare, säger Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon blev själv förvånad över resultatet i sin studie, att så hög andel av deltagare uppskattade formen. – Jag hade förväntat mig att fler skulle ge uttryck för att de vill...
Forskarna skickade ut 1 000 testkit med en förfrågan om att donera en droppe blod. De fick 550 kit i retur. Av dessa var 446 provsvar godkänt utförda. Metoden gör att forskarna bland annat kan samla in information om fler olika virusproteiner samtidigt. Genom att sätta ihop och jämföra data kan man skapa en bild av både infektion och spridning. De flesta proverna togs på påskafton, den 11 april, och resultatet från dem visar hur smittspridningen såg ut kring slutet av mars. Nu i dagarna görs nya utskick till 1 000 stockholmare, dels för att verifiera data från den första provtagningen och...
Det är inget nytt fenomen vi ser. Men omfattningen av coronaskämt känns kanske överväldigande på grund av nya former av spridning. Vi skämtar om Corona-öl, om hur det är att leva isolerat från varandra, om hur vi bunkrade toapapper. Enligt forskare är det ett sätt att hantera kriser som går långt tillbaka i mänsklighetens historia, vilket också framkom i en forskardebatt som Göteborgs universitets samhällsfakultet nyligen arrangerade tillsammans med Folkuniversitetet. – I alla tider har man skämtat om det som är svårt. Det handlar om ett yttre hot som måste hanteras. Redan i Boccaccios...