Annons

Corona

Innan årets slut ska tusentals hissar i Kina styras med knappar som projiceras i luften framför de fysiska hissknapparna. När fingret trycker på den virtuella knappen bryts ett mönster av strålar av infrarött ljus. Fotodetektorer fångar upp reflektionerna och på så sätt går det att räkna ut var fingret befinner sig. Tekniken kan förvandla i princip vilken yta som helst till en kontaktlös skärm och är bara ett av många exempel på ny beröringsfri teknik som fått ett uppsving under coronapandemin. För att minska risken för smittspridning letar såväl privata företag som offentliga myndigheter...
Flera av ett barns viktigaste vaccinationer ska ges under det första levnadsåret, enligt Världshälsoorganisationen, WHO . Bland dessa ingår vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, polio och mässling, varav det sistnämnda beräknats ha räddat livet på 23,2 miljoner barn sedan 2000. Coronapandemin har fått dessa vaccinationer att halka efter i stora delar av världen. Det konstaterar WHO i ett antal rapporter om globala vaccinationstrender under första halvan av 2020. Störningarna riskerar att spä på de redan ökande utbrotten av bland annat mässling, som bara under 2018 dödade 140 000 personer...
Under pandemin har många tillbringar hemestern och lediga stunder på populära utflyktsplatser i naturen. Trycket har ökat bland annat på västkustens naturreservat och vandringsleder, enligt Anders Skriver Hansen , forskare i kulturgeografi, som leder en ny studie vid Göteborgs universitet. Alla som har vistats eller brukar vistas i Göteborgsområdet ombeds nu bidra till forskningen som pågår till och med oktober. Vad visar svaren hittills? – Vi har sett att många fler än vanligt är ute, och det är de urbana och semiurbana miljöerna, alltså nära stadsmiljöerna som belastas mest. Områden som...
Många sägs upp i coronatider. De som blir kvar på arbetsplatsen kan drabbas av något som kallas survivor syndrome eller överlevarsyndrom. Det kan leda till att personal blir mindre effektiva och mindre motiverade att arbeta. De känner skuld mot uppsagda kollegor och är själva rädda för att behöva sluta inom en snar framtid. I värsta fall kan det här socialpsykologiska fenomenet leda till att människor själva väljer att säga upp sig, enligt Whiley Wakeman , docent vid Institutionen Företagande och Ledning, Handelshögskolan i Stockholm. I en ny artikel, Why breaking up shouldn’t be so hard (se...
Kring hemsnickrade munskydd och skydd som finns att köpa i vanliga butiker och apotek, är evidensen gles när det gäller i vilken grad de kan minska smittorisk för covid-19. Nu har amerikanska forskare använt laser för att testa hur sådana skydd presterar på en förkyld skyltdocka. Rökmaskin simulerade hosta En pump och en rökmaskin med utblås ur munnen på skyltdockans ihåliga huvud stod för ”hostan”, med partiklar strax under tio mikrometer i diameter. Enligt WHO sprids covid-19 främst genom just hosta eller nysningar, där dropparna är omkring fem till tio mikrometer , eller större. Utan skydd...
Nedstängningarna under corona-pandemin har lett till renare luft i många av världens storstäder. En effekt är att solceller fungerar bättre, visar tyska forskare i tidskriften Joule . Mätningar i slutet av mars, efter att Delhi stängt ner, visade att 8 procent mer solljus träffade solcellerna på den undersökta anläggningen jämfört med tidigare mätningar under 2017 och 2019. I april ökade solinstrålningen med cirka 6 procent. Mer solljus betyder att solcellerna producerar mer el. – Effekten hos en solpanel ökar ungefär linjärt med solinstrålningen, säger huvudförfattaren Ian Marius Peters vid...