Annons

Corona

Medicin­journa­listen Amina Manzoor har skrivit en bok om hur vi kan lära oss att leva med det nya coronaviruset – så som vi gjort med virus från tidigare ­pandemier. Här är ett utdrag ur boken.
Efter ett trauma är det vanligt att dras med påträngande minnen och flashbacks. Nu visar en svensk studie att en kort internetbehandling nära inpå den traumatiska upplevelsen kan ge god effekt mot sådana symtom, både på kort och lång sikt, jämfört med att inte få någon behandling alls. Målet är att hjälpa personer innan de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, berättar Maria Bragesjö , som doktorerar i psykologi vid Karolinska Institutet och är studiens försteförfattare. – Snittiden från att vara med om en traumatisk händelse till att få behandling för ptsd är annars omkring 10 till...
Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier. Har partnervåldet ökat under pandemin? – Det är svårt att säga, men troligtvis ja. Under år 2020 ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen , men enligt BRÅ:s siffror syntes ingen stor ökning av anmälda våldsbrott mot kvinnor jämfört med året innan. Statistiken kring partnervåld är dock svårtolkad, då vi inte vet om våldet ökar eller om fler anmäler. Däremot vet vi att pandemin har förstärkt riskfaktorer med koppling till partnervåld. Vilka är riskfaktorerna? – Bland annat...
Videomöten gör det möjligt för många att fortsätta arbeta under pandemin. Men alltför många och långa möten har sitt pris. Var sjunde kvinna, 14 procent, uppger att de blir trötta eller extremt trötta av mötesformen. Motsvarande siffra för män är 5,5 procent, vilket är detsamma som var tjugonde man. Studien är den första och största i sitt slag och har genomförts av en forskargrupp vid Virtual Human Interaction Lab vid Stanford university i USA. Drygt 10 000 personer runt om i världen har svarat på enkätfrågor om upplevelser av videomöten. Resultaten bekräftade forskarnas hypotes – ju fler...
POTS är en förkortning för posturalt ortostatiskt takykardisyndrom. Sjukdomen gör att cirkulationen i kroppen inte kan anpassa sig när patienten står upp, något som bland annat kan ge yrsel, hjärtklappning och svimningskänslor (se faktaruta). De exakta orsakerna är oklara, men att ha haft en virusinfektion har kopplats till ökad risk. Enligt Madeleine Johansson, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, var det därför inte oväntat att det skulle dyka upp fler fall under coronapandemin. – Vi får in remisser från primärvården varje dag, där patienter behöver...
Upp till 80 procent av alla med covid-19 drabbas av luktbortfall. F&F:s Oskar Alex bestämde sig för att ta reda på varför, och vad de covid-sjuka har gemensamt med honom, en av 10 000 svenskar som fötts utan luktsinne. Sökandet ledde till experter som forskat på hans egen hjärna, och till en kollega som trott sig ha haft otur i matbutiken.