Annons

Corona

Redan i mars kom rapporter från Kina där man vid obduktion av personer som avlidit i den nya corona-smittan hittat ett slags gelé i lungorna. Denna gelé täpper till lungblåsorna, alveolerna, och förhindrar att syre kan tas upp, vilket leder till att personen kvävs. – Redan då anade vi att det handlade om sockerkedjan hyaluronan, men vi behövde analysera vävnad från patienters lungor för att kunna fastställa det, och det var svårt eftersom man inte gärna obducerade lungorna på avlidna då det ju är själva källan till smittan, säger Urban Hellman , första forskningsingenjör vid Institutionen för...
Siffrorna kommer från SOM-institutet i Göteborg, där forskarna genomfört en extra rapport med anledning av coronapandemin. Rapporten gäller perioden mellan april och juni, och visar att användandet av nyhetssajterna hos Sveriges television, Sveriges Radio och TV4 har fördubblats jämfört med hösten 2019, hos såväl ungdomar som de äldre. – Många äldre tar del av samtliga tre nyhetssajter, plus Aktuellt, Ekot, och så vidare. Fördubblingen syns både hos de i 65-årsåldern och de i 80-årsåldern, alltså de ”äldre-äldre”, vilket är väldigt spännande. De har haft ett stort behov av information och...
Medan vuxna rör sig lika mycket, har en tredjedel av unga 16–20 år, rört sig mindre under pandemin, enligt en ny undersökning vid Malmö universitet. – Vuxna har lyckats byta ut sina tidigare aktiviteter mot annat, som att röra sig ute i skog och mark. Medan gymnasieungdomar i större utsträckning verkar ha hamnat framför skärmen när skolorna stängde i våras, säger Susanna Hedenborg, forskningsledare och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. En anledning är att skolidrotten har uteblivit, en annan att idrottsaktiviteter på fritiden har blivit inställda. Det har varit stor skillnad...
Att hög ålder och manligt kön utgör riskfaktorer för att drabbas hårt av covid-19 är redan känt. Det handlar om allvarliga komplikationer som kan kräva respiratorvård och kosta patienten livet. Nyligen visades att risken att bli allvarligt sjuk var upp till tre gånger så hög för personer med en viss variant av en grupp gener. Nu har svenska forskare kunnat spåra genvariantens ursprung och ge svar på varför bara en del av oss är bärare. Fyndet bygger på en jämförelse mellan modern arvsmassa och dna från en neandertalare som levde för 50 000 år sedan i dagens Kroatien. – Genvarianten som ökar...
Statistiken kommer från organisationen Our World in Data , och bygger på skillnader i BNP-tillväxt under andra kvartalet år 2020, jämfört med samma period under 2019. När forskarna jämförde förändringen i tillväxt med antal döda i covid-19 per miljoner invånare hittade de inget negativt samband alls, och drar slutsatsen att betydligt fler faktorer har haft en roll i att påverka både tillväxt och dödstal. Det svaga samband som finns går istället åt motsatt håll – det vill säga att många länder med god tillväxt haft låga dödstal. Ett samband är däremot inte likställt med orsak och verkan. Det...
Under coronapandemin har färre vårdats för en hjärtinfarkt jämfört med samma period under de föregående fem åren, enligt siffror från det nationella registret Swedeheart. Som mest var skillnaden mellan kurvorna knappt 25 procent i hela landet, runt påsk. Sedan i juni har gapet minskat till omkring åtta procent. David Erlinge är professor i kardiologi vid Lunds universitet och verksam vid Skånes universitetssjukhus. Enligt honom kan en förklaring vara att pandemin både fått färre att söka vård för sina hjärtproblem – men även att ändrade levnadsvanor minskat risken att drabbas av en...