Annons

CTH

Utvecklingen av trafikskydd har gått snabbt de senaste åren.
Knackningar i en motor orsakas av att blandningen av bränsle och luft självantänder. I jakten på bränslesnålare motorer är detta ett problem som ökar.
Det finns stora förväntningar på att virtuell verklighet ska komma att effektivisera produktutvecklingen, bl a genom att ersätta fysiska prototyper.
I de flesta kommuner samlas i dag använda glasförpackningar in i centralt utplacerade glasigloor. Systemet är så framgångsrikt att vi ligger på tredje plats i Europas insamlingsliga.