Annons

Darwin

- Det är artiklar som räknas, men det är böcker som lever kvar!
Människor har ofta obefogat höga tankar om sig själva. Skälet till det finns i vår utvecklingshistoria, enligt Robert Trivers, professor i antropologi och biologi vid Rutgers University i USA. Just nu arbetar han med en bok om bedrägeri och självbedrägeri som ska komma ut nästa år. I utkastet till ett inledande kapitel skriver han att åtta av tio elever som går ut grundskolan i USA anser att de tillhör den övre halvan när det gäller ledaregenskaper. Inom den högre utbildningen är självbedrägeriet ännu mer utbrett. I en undersökning uppgav hela 94 procent av en grupp tillfrågade akademiker att...
How about Andersson in Sweden?", skriver Charles Darwin i ett brev till en kollega. Hans On the origin of species (Om arternas uppkomst), hade publicerats den 24 november 1859.
I år är det 200 år sedan den första sammanhängande evolutionsteorin lades fram. Inte många kommer att bry sig, dock.
Ett slut och en början Den förste kaptenen på HMS Beagle, Pringle Stokes, kände sig så pressad av ensamhet som högsta befäl att han tog sitt liv.
I sin bok Philosophie zoologique, som utkom i två band år 1809, grundlade den franske biologen Jean-Baptiste de Lamarck (som för övrigt uppfann ordet biologi) den första sammanhängande evolutionste