Annons

datorer

Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa.
På väggen i entréhallen till internetdagarna, som arrangerades av .SE i Stockholm i november, kunde man följa ett twitterflöde som kommenterade seminarierna i realtid.