Annons

datorer

Lutningen på vagnarna i X2000 kan styras oberoende av banan, vilket gör färden mindre ryckig.
1 300 mil i förarlöst fordon
Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa.
På väggen i entréhallen till internetdagarna, som arrangerades av .SE i Stockholm i november, kunde man följa ett twitterflöde som kommenterade seminarierna i realtid.
Så många så kallade kongruenta tal finns det inom den första biljonen heltal.