Annons

datorer

Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också hans eller hennes akilleshäl. I en enkät till 500 lärare i Skåne svarade 80 procent att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa.
På väggen i entréhallen till internetdagarna, som arrangerades av .SE i Stockholm i november, kunde man följa ett twitterflöde som kommenterade seminarierna i realtid.
Så många så kallade kongruenta tal finns det inom den första biljonen heltal.
Det är inte längre sedan ungdomen ”uppfanns” än att många av oss redan var födda då.
Det finns ett fundamentalt problem med vindkraft och solkraft: de är beroende av vind och sol.
Det tycks mig uppenbart att kvinnor föds med en predisposition för struntprat.