Annons

diagnoser

Mellan åren 2000 och 2015 steg den försäljningssiffran globalt med närmare 40 procent. För låg- och medelinkomstländer var ökningen dubbelt så stor, enligt data från 76 länder. År 2000 var andelen som tog antibiotika högst i världens rika länder som Frankrike, Nya Zeeland, Spanien och USA. År 2015 tog låg- och medelinkomstländer fyra av sex placeringar högst upp på listan: Turkiet, Tunisien, Algeriet och Rumänien. Forskarna som har sammanställt statistiken bedömer att världens konsumtion av antibiotika fram till år 2030 kan öka med ända upp till 200 procent, och påpekar att en större...
Nervcellernas elektriska signaler alstrar svaga magnetfält utanför skallen. Fälten går att fånga med en så kallad magnetencefalograf (MEG), en dyr maskin vars supraledande sensorer kräver kylning med flytande helium till minus 269 grader och som väger ungefär ett halvt ton. Under mätningen måste försökspersonen dessutom sitta helt stilla; en rörelse på en halv centimeter räcker för att göra bilderna blurriga. Hittills har det krävts en maskin som väger ett halvt ton och måste kylas med flytande helium för att göra motsvarande mätningar. Bild: Wellcome Nu har brittiska forskare utvecklat ett...
Pressa pekfingret mot en manick monterad på baksidan av telefonen – och läs av blodtrycket på skärmen. Så enkelt är det att mäta blodtrycket med en prototyp utvecklad av forskare i USA och Sydkorea. Mätaren registrerar dels tryck, dels hur ljuset från en lampa absorberas i fingertoppen när blodvolymen ändras i takt med hjärtats slag. Metoden ger nästan lika tillförlitliga resultat som dagens mätningar med en blodtrycksmanschett runt överarmen, skriver forskarna i tidskriften Science Translational Medicine . De tror att en färdig mätare kan finnas på marknaden inom några år.
I helgen släpps den nya psykiatriska diagnosmanualen DSM-5 på det amerikanska psykiatriförbundets årsmöte. Men i sista stund har världens största finansiär av psykiatrisk forskning, National institute of mental health, meddelat att man tänker lyfta bort sitt stöd från studier kopplade till manualens symtombaserade diagnoser, som i dag används världen över. ”Patienter med psykisk sjukdom förtjänar bättre”, slår NIMH:s chef Thomas Insel fast på organisationens hemsida. I stället menar han att forskningen – och diagnostiken – måste styras om mot mer biologiska förklaringar till psykiska...