Annons

dna

Forskarna kommer att arbeta i ett sexårigt tvärvetenskapligt projekt, som får 100 miljoner kronor av Europeiska forskningsrådet och ska ledas av Kristian Kristiansen , professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och en av världens främsta bronsåldersforskare. Perioden som ska studeras sträcker sig från jordbrukets ankomst till Europa kring 6.000 före vår tideräkning till bronsålderns slut cirka 500 f.v.t. – Vi ska göra något som aldrig har gjorts tidigare: samköra befintligt arkeologiskt material med miljödata och genetiska analyser i stor skala, ”big data”. Vi ska använda tusentals kol...
Att hög ålder och manligt kön utgör riskfaktorer för att drabbas hårt av covid-19 är redan känt. Det handlar om allvarliga komplikationer som kan kräva respiratorvård och kosta patienten livet. Nyligen visades att risken att bli allvarligt sjuk var upp till tre gånger så hög för personer med en viss variant av en grupp gener. Nu har svenska forskare kunnat spåra genvariantens ursprung och ge svar på varför bara en del av oss är bärare. Fyndet bygger på en jämförelse mellan modern arvsmassa och dna från en neandertalare som levde för 50 000 år sedan i dagens Kroatien. – Genvarianten som ökar...
Studien som letts av den danske dna-forskaren Eske Willerslev visar att de nordbor som for i viking inte bara spred sina gener i alla väderstreck – de tog också in gener. Och inte nog med det. Analyser av 442 individer visar att en del som deltog i vikingafärder också kom från fjärran. – Det rimmar väl med de diskussioner som länge funnits bland arkeologer och stärker vad vi tänkt oss men inte kunnat bevisa. Det visar tydligt på komplexiteten, att identiteten viking inte är genetisk, utan kulturell, säger arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonson vid Uppsala universitet , verksam i projektet...
Tidigare har man trott att Dödahavsrullarna skrevs av en isolerad sekt, men så verkar inte vara fallet. Vid Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, i Uppsala har forskare analyserat dna från ett 40-tal småbitar av rullar från bland annat Qumran vid Döda havet. Där har man hittat de flesta skriftrullarna, som är 2000 år gamla och bland annat innehåller texter som senare kommit att ingå i Bibeln och den judiska Toran. Materialet är ytterst fragmentiserat – omkring 25.000 större och mindre bitar har pusslats ihop till cirka 1000 rullar. Svårigheten att pussla rätt gör tolkningen av texterna svår...
Valarna är hovdjur och papayan en senapsväxt. Falkarna är närmare släkt med talgoxar än med hökar. Dna-analyser har ritat om arternas utvecklingsträd. Men Linné hade inte fått allt om bakfoten – mycket av hans systematik håller än.
Ett amerikanskt forskarteam har detaljstuderat honungsbin som lever i Philadelphia, en stad med närmare två miljoner invånare. Forskarnas undersökningar visar att tidigt på våren samlar bina pollen från inhemska växter men ju längre säsongen fortskrider, desto mer beroende blir de av introducerade prydnadsväxter. En annan slutsats är att fleråriga växter är mer betydelsefulla än ett-och tvååriga växter. Forskarna har använt sig av avancerade bikupor som de placerade på tolv olika platser i Philadelphia. Bikuporna hade så kallade pollenfällor som tog regelbundna prover från det pollen som bina...