Annons

dna

Tänk dig att kunna lagra all viktig information på internet i en miljon år. Det kan bli möjlighet genom att använda cellernas egna lagringsmedium: DNA. Metoden bygger på att koda om digital data till DNA och koda tillbaka den till ettor och nollor igen vid behov. – DNA har den fördelen att data lagras i tre dimensioner i stället för i två som på en hårddisk. Lagring i volym är mer attraktivt och tar mindre fysisk plats, säger Lukas Käll, lektor i statistisk bioteknologi vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Idag finns snabba metoder för att läsa av DNA. Dessa är dock inte helt felfria...
Tumörer är listiga, föränderliga och snabbväxande. De utsöndrar fria radikaler som påverkar cancerns arvsmassa, får den att mutera så att den kan växa till en stor och dödlig tumör. Men fria radikaler som tillåts härja helt fritt angriper också delar av tumörens arvsmassa, dna, så att cancercellerna kan brytas sönder och dö. Cancerceller har därför utvecklat en mekanism som ser till att fria radikaler inte ger dödliga skador på deras eget dna. Ett slags livvakter i form av enzymet MTH1 städar bort och förintar skadade dna-bitar. Arvsmassan hålls då intakt och hindrar därmed cancercellerna...
Världen vimlar av korta och skadade dna-fragment som är på väg att brytas ner. Nu har en dansk-norsk forskargrupp sett att bakterier kan återanvända dessa små dna-bitar i sin egen arvsmassa. Tidigare trodde man att bakterier bara kunde använda långa och oskadade dna-fragment, vilka är sällsynta, eftersom de snabbt bryts ner till kortare bitar. De korta fragmenten finns däremot kvar i omgivningen under hundratusentals år. Den nya studien, som publicerats i PNAS , visar att bakterier bland annat kan ta upp 43 000 år gamla dna-fragment från en mammut. – Det här betyder att allt dna i vår...
Genom att mäta en naturlig åldringsprocess av dna i olika mänskliga vävnadsprover, har forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA), upptäckt att mätningarna kan användas som en inneboende, biologisk klocka. Forskarna har studerat så kallad metylering av dna, en naturlig process som leder till en kemisk förändring av dna. Den nyfunna biologiska klockan går snabbare från födseln, upp till cirka tjugoårsåldern. Därefter tickar den i en konstant hastighet. Studierna visar att denna biologiska klocka stämmer mycket väl överens med den kronologiska. I stamceller från vuxna, som...
För tio år sedan kom den första kartan över hela den mänskliga arvsmassan, det så kallade genomet.
Iselinn sitter i mammas knä och håller hennes pekfinger i ett fast grepp med sin lilla hand.