Annons

ekologi

− Den som oroar sig för att bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i antal behöver inte titta längre än till sin egen bakgård, säger ekologen Susannah Lerman vid universitetet Massachusetts Amherst. Hon har studerat villaägare som fick välja mellan att klippa en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång var tredje vecka – och som fick hålla sig till respektive gräsklippningsschema under hela studien. Resultatet blev att de ”lata gräsklipparna”, som klippte varannan vecka, fick en tredjedel fler bi-besök på sina tomter än de som klippte varje vecka. Något förvånande...
Träden i en molnregnskog är insvepta i en ständig dimma, som ger fukt åt de tjocka lager av mossor, lavar och orkidéer som lever på träden. Sedan flera år har dock forskare över hela världen konstaterat att molnregnskogarna blir torrare. Det har att göra med ett varmare klimat, som gör att luften hinner stiga högre upp i bergen innan den kyls av och bildar moln. Dessutom förvärras molnbristen av att lägre liggande skogar avverkas, så att ingen fukt stiger upp från dessa områden. I takt med att luften blir torrare minskar många av molnregnskogarnas unika växter och djur i antal. Men beror...
En fjärilsvinge är uppbyggd av tusentals kitinfjäll. Nyligen upptäckte forskare av en slump att dessa små fjäll bevaras i myrarnas torv precis som pollen. Eftersom varje fjäll går att artbestämma är det nu möjligt att läsa fjärilarnas historia i borrprov från myrar. Forskare vid SLU i Umeå och Université du Québec i Kanada har använt fjärilsfjällen för att uppskatta förekomsten av insekter 10 000 år bakåt i tiden. Källa: Frontiers in ecology and evolution
Att förlusten av biologisk mångfald kan leda till att viktiga ekosystemtjänster – som näringsomsättning och produktion av biomassa – försämras är något de flesta ekologer är överens om. Men att undersöka detta i detalj är en utmaning eftersom det kräver storskaliga och långvariga experiment i fält. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har dock antagit utmaningen. Under snart två decennier har forskarna manipulerat växtrikedomen i provytor på 30 öar som finns i två norrländska sjöar. – Det är det äldsta fältförsöket av sitt slag, och ju äldre försöket blir, ju mer värdefullt blir det,...
Dessa bjässar filtrerar dagligen hundratals till tusentals kubikmetrar vatten på jakt efter sin pyttesmå byten. Att de samtidigt får i sig mikroplast är oundvikligt, men i dagsläget saknas kunskap om mängderna, för de flesta arterna. Men ett internationellt forskarteam har kunnat visa att valhajar i Californiaviken får i sig 100 mikroplastbitar per dag medan fenvalar i Medelhavet får i sig tusentals. Plastbitar kan blockera näringsupptaget och ge skärskador i magtrakterna. Dessutom tar plastbitar upp miljögifter direkt från vattnet. Dessa ackumuleras på plastens yta. Därför kan mikroplast (...
En ejderhanne dyker efter favoritfödan – blåmusslor. Ejdern har minskat katastrofalt i vårt land. En förklaring kan vara att halterna av B-vitamin har sjunkit i musslorna. Ny forskning visar att B-vitaminbrist försämrar ejderungarnas dykförmåga och gör dem till lätta byten för trutar. Källa: Science reports