Annons

ekosystem

En enstaka sjö, en bergstopp eller någon annan geografiskt avgränsad plats är den sista utposten för minst 794 arter.
Världshaven dämpar växthuseffekten genom att ta upp en del av koldioxiden som vi människor släpper ut genom avgasrör och skorstenar.
Den ser inte så farlig ut där den ligger uppspolad på stranden. Mest liknar den stora tovor med kall spagetti. För det otränade ögat är det en alg bland alger, men inte för marina botaniker.