Annons

elementarpartiklar

"Ännu så länge hypotetiska partiklar", så beskrev Jan S. Nilsson kvarkar i F&F 5/67.
Neutriner är partiklar med mycket liten massa, och de växelverkar ytterst sällan med annan materia. Därför är de nästan omöjliga att fånga.
Just hemkommen från några dagars möten på Cern - det europeiska forskningscentret för partikelfysik i Genève - slår jag mig ner vid skrivbordet med listan över allt som jag måste göra så snart som
De flesta människor har aldrig sett en galax av den typ som vi astronomer kallar dvärgsfäroidgalax. Som namnet säger är dessa galaxer mycket små och klotliknande utan att vara klotrunda.
Just nu i denna sekund rusar en miljard fjäderlätta neutriner rakt igenom din kropp med en hastighet nära ljusets.