Annons

elementarpartiklar

"Ännu så länge hypotetiska partiklar", så beskrev Jan S. Nilsson kvarkar i F&F 5/67.
Den osynliga materien upptäcktes av den schweiziske astronomen FritzZwicky, som på 1930-talet studerade galaxhopen Coma.
Neutriner är partiklar med mycket liten massa, och de växelverkar ytterst sällan med annan materia. Därför är de nästan omöjliga att fånga.
Just hemkommen från några dagars möten på Cern - det europeiska forskningscentret för partikelfysik i Genève - slår jag mig ner vid skrivbordet med listan över allt som jag måste göra så snart som