Annons

energiforskning

Under förra året skedde för första gången en större utbyggnad av förnybara energikällor än av kolkraft i världen. Varje dag installerades i genomsnitt en halv miljon nya solpaneler, och bara i Kina byggdes två nya vindkraftverk varje timme. Utbyggnadstakten av förnybar energi ökade med 15 procent jämfört med 2014. Prognosen är att 28 procent av världens elproduktion kommer från sol, vind och andra förnybara energikällor om fem år. I dag är andelen 23 procent. Källa: International energy agency
Tio kilometer utanför Kungshamn i Sotenäs kommun i Bohuslän ligger världens första nätanslutna vågkraftspark. Den 21 januari i år lyckades företaget Seabased koppla upp sina generatorer och sitt ställverk på havsbotten mot energibolaget Fortums transformatorstation på land, belägen strax bakom Abbas fiskbullefabrik. Hittills har man placerat ut 36 generatorer, med en sammanlagd effekt av 1 megawatt (MW), vilket kan ge el till över hundra hushåll. Enligt avtal ska vågkraftsparken successivt byggas ut till det tiodubbla. Den 21 januari var därför en märkesdag för den växande skara av uppfinnare...
Uppfinningen: Den blå lysdioden Lysdiodens hjärta är inte större än ett sandkorn, och består av flera skikt av halvledarmaterialet galliumnitrid (GaN) och dess legeringar. I n-skiktet finns det många fria negativt laddade elektroner, medan det i p-skiktet saknas elektroner – där dominerar de positivt laddade hålen. Elektrisk spänning driver elektroner och hålen mot varandra och i mötet sänds ljus ut. Ljusets våglängd beror helt och hållet på halvledaren. Det blå ljuset ligger i den kortvågiga änden av regnbågen och kan bara alstras i vissa material. De två största utmaningarna, som ingen ­...
Solen alstrar energi i sitt inre där vätekärnor slås ihop till helium i en process känd som fusion. Av alla kända sätt att få fram energi är fusionen det mest effektiva. Men att härma fusion i en reaktor på jorden möter stora svårigheter. Det svåraste är att få fram tillräckligt högt gastryck. Problemet löses genom att i stället värma upp gasen till tiotals miljoner grader. Fast då blir gasen, plasman, så het att den måste hållas ihop av ett magnetiskt fält för att inte smälta reaktorsväggarna. Det finns i dag två dominerande sätt att lösa reaktorns arkitektur: tokamaken och stellaratorn. I...
Vägtrafiken i Sverige använder varje år ungefär 85 TWh energi, uteslutande av fossilt ursprung. Av den energin är det bara en femtedel, 17 TWh, som omvandlas till rörelse. Resten blir värme och buller. En elbil har en verkningsgrad på 83 procent, varför det skulle räcka med ungefär 21 TWh el för motsvarande transportarbete. Allt annat lika så skulle energianvändningen alltså minska med 64 TWh. Importen av fossila bränslen skulle minska med 80 procent och utsläppen av koldioxid skulle minska med cirka 20 miljoner ton per år. Om dessa 21 TWh el alstras med kolkraft vore dock inte mycket vunnet...
Transportsektorn innefattar väg- och spårtrafik samt luft- och sjöfart. Preliminära beräkningar från Energimyndigheten visar att andelen förnybara bränslen inom transportsektorn var 15.6 procent under 2013. Motsvarande siffra för 2012 var 12.5 procent. Sverige uppnår således EU:s mål för 2020 med god marginal redan nu. Biodiesel är det vanligaste förnybara drivmedlet på våra vägar: 65 procent av energimängden från förnybara bränslen kom från biodiesel år 2013. Biogas bidrog med 10 procent och de resterande 25 procenten kom från etanol. Etanolförbrukningen har dock minskat under senare år,...