Annons

energiforskning

Hur en byggnad svarar på värmetillförsel (solinstrålning, kroppsvärme, elanvändning med mera) bestäms av dess så kallade tidskonstant. Denna beror på husets ”termiska massa” (exempelvis tegel/cementstomme eller träbjälklag) samt på dess isolerförmåga och ventilationsflöde. För att hålla huset svalt under heta sommardagar gäller i teorin detta: Intaget av uteluft bör minimeras så länge inomhustemperaturen är lägre än utomhustemperaturen, men så fort temperaturen inomhus blir högre än temperaturen utomhus bör byggnaden i stället öppnas för uteluft genom vädring eller forcerad ventilation. En...
Efter sommaren ska fem gigantiska vindkraftverk, hela 175 meter höga, färdas över Nordsjön. Från varvet i sydvästra Norge bogseras de till Peterhead norr om Aberdeen i Skottland. Där ska de förankras några mil utanför kusten på cirka 100 meters djup. Tillsammans ska de ge tillräckligt med el för att försörja 20 000 hushåll. Bakom projektet står det norska oljebolaget Statoil, som har testat en mindre variant i drygt sex år. – Erfarenheterna är väldigt goda. Produktionen har varit lika bra eller högre jämfört med andra vindkraftverk med samma typ av turbin. Den har också visat sig klara stark...
Det brittiska företaget Tokamak har utvecklat en kompakt fusionsreaktor som nu har startat och börjat skapa ett plasma – en laddad gas. De går djärvt ut med sin målsättning: att kunna leverera kommersiell elproduktion till 2030. Fusionskraft efterliknar solens sätt att skapa energi, genom att slå ihop atomkärnor med varandra. El från fusionskraft har länge varit en hägrande möjlighet, som ständigt tycks befinna sig på 30 års avstånd. Företagets ambitionsnivå kan jämföras med att den stora internationella fusionsanläggningen Iter , som ska tas i bruk ungefär 2023, inte är tänkt att producera...
Forskaren Malin Johansson sätter fast två elklämmor på en liten gulbrun glasbit och placerar den under en stark lampa. Dags för ännu ett solcellstest på Avdelningen för fysikalisk kemi vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Ljuset från lampan är lika starkt som en solig dag utomhus. På datorskärmen avslöjas hur mycket av solljuset som solcellen omvandlar till elektricitet. Ämnet i det gulbruna skiktet på glaset består av perovskit. Det har visat sig ha en enastående förmåga att suga åt sig ljusenergi och omvandla den till elektricitet. På bara några år har det seglat upp som solcellsforskarnas...
Ett nytt sätt att lagra vindenergi i varma stenar testas i norra Tyskland. Metoden bygger på att överskottsel från vindkraftverk värmer upp luft, som i sin tur värmer upp ett isolerat lager med stenar till över 600 grader Celsius. Värmeenergin kan sedan plockas ut som el genom att värmen från stenarna driver en ångpanna kopplad till en ångturbin. Tester pågår och i början av nästa år kommer en första försöksanläggning att byggas i Hamburg-området. Då ska omkring 2 000 kubikmeter sten placeras i en stor container, som ska ge 1,5 megawatt i upp till 24 timmar. Systemet kan byggas jämförelsevis...
Under förra året skedde för första gången en större utbyggnad av förnybara energikällor än av kolkraft i världen. Varje dag installerades i genomsnitt en halv miljon nya solpaneler, och bara i Kina byggdes två nya vindkraftverk varje timme. Utbyggnadstakten av förnybar energi ökade med 15 procent jämfört med 2014. Prognosen är att 28 procent av världens elproduktion kommer från sol, vind och andra förnybara energikällor om fem år. I dag är andelen 23 procent. Källa: International energy agency