Annons

energiforskning

Uppfinningen: Den blå lysdioden Lysdiodens hjärta är inte större än ett sandkorn, och består av flera skikt av halvledarmaterialet galliumnitrid (GaN) och dess legeringar. I n-skiktet finns det många fria negativt laddade elektroner, medan det i p-skiktet saknas elektroner – där dominerar de positivt laddade hålen. Elektrisk spänning driver elektroner och hålen mot varandra och i mötet sänds ljus ut. Ljusets våglängd beror helt och hållet på halvledaren. Det blå ljuset ligger i den kortvågiga änden av regnbågen och kan bara alstras i vissa material. De två största utmaningarna, som ingen ­...
Solen alstrar energi i sitt inre där vätekärnor slås ihop till helium i en process känd som fusion. Av alla kända sätt att få fram energi är fusionen det mest effektiva. Men att härma fusion i en reaktor på jorden möter stora svårigheter. Det svåraste är att få fram tillräckligt högt gastryck. Problemet löses genom att i stället värma upp gasen till tiotals miljoner grader. Fast då blir gasen, plasman, så het att den måste hållas ihop av ett magnetiskt fält för att inte smälta reaktorsväggarna. Det finns i dag två dominerande sätt att lösa reaktorns arkitektur: tokamaken och stellaratorn. I...
Vägtrafiken i Sverige använder varje år ungefär 85 TWh energi, uteslutande av fossilt ursprung. Av den energin är det bara en femtedel, 17 TWh, som omvandlas till rörelse. Resten blir värme och buller. En elbil har en verkningsgrad på 83 procent, varför det skulle räcka med ungefär 21 TWh el för motsvarande transportarbete. Allt annat lika så skulle energianvändningen alltså minska med 64 TWh. Importen av fossila bränslen skulle minska med 80 procent och utsläppen av koldioxid skulle minska med cirka 20 miljoner ton per år. Om dessa 21 TWh el alstras med kolkraft vore dock inte mycket vunnet...
Transportsektorn innefattar väg- och spårtrafik samt luft- och sjöfart. Preliminära beräkningar från Energimyndigheten visar att andelen förnybara bränslen inom transportsektorn var 15.6 procent under 2013. Motsvarande siffra för 2012 var 12.5 procent. Sverige uppnår således EU:s mål för 2020 med god marginal redan nu. Biodiesel är det vanligaste förnybara drivmedlet på våra vägar: 65 procent av energimängden från förnybara bränslen kom från biodiesel år 2013. Biogas bidrog med 10 procent och de resterande 25 procenten kom från etanol. Etanolförbrukningen har dock minskat under senare år,...
En gammal dröm om att framställa energi på solens vis har blivit en liten gnutta verkligare. Forskare vid Lawrence Livermore-laboratoriet i Kalifornien har efter två års misslyckade försök nu utvunnit mer energi genom fusion än vad som krävdes för att tända gnistan. Fusion är den process som får stjärnorna att lysa genom att vätets atomkärnor slår sig samman för att bilda heliumkärnor. Då alstras oerhörda mängder energi. Lyckas man utnyttja vätet på liknande sätt här på jorden skulle energin räcka i tusentals år. Kruxet är bara att tända en stjärna. Forskarna riktade 192 kraftfulla...
På uppdrag av Jordbruksverket har Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, tagit fram en rapport med tre scenarier, där jordbrukets tillgång på diesel minskar i olika omfattning. – Vid en allvarlig bränslekris skulle vi hänvisas till en hög grad av självhushåll, både när det gäller vegetabilier och animalieprodukter. Dessvärre har få människor i dag tillräcklig kunskap för att föda upp djur på bakgården, menar Ola Pettersson, chef för energisektionen vid JTI och medförfattare till rapporten. Jordbrukets beroende av fossila bränslen är mycket starkt, enligt rapporten. En...