Annons

enzymer

Det är olika sockerkedjor på de röda blodkropparnas yta som avgör. 0 betyder att blodkropparna saknar socker. Därför kan den som har O ge blod till alla, men bara ta emot O-blod. Nu har forskare i Lund kommit på ett sätt att frisera blodkropparna för att göra universalblod som passar alla. Med hjälp av speciella enzym, som forskarna fått fram från bakterier, går det att klippa bort sockerkedjorna. Redan för tjugo år sedan försökte amerikanska forskare konvertera blod med hjälp av ett enzym som klipper bort just B-sockret, men det fungerade bara vid ett mycket lågt pH. De nyupptäckta enzymerna...