Annons

Eriksson

Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade sjukdomar föregås ofta av en lång tid utan trygga relationer på arbetsplatsen.
Grävningar under den översta borggården visar att den från början var en klassisk ringmursborg.
Vi ser oerhört allvarligt på det här. Hot om stämning får inte användas för att lägga band på den vetenskapliga diskussionen, säger Gunnar Öquist, ständig sekreterare i Kungl. Vetenskapsakademien.
Till sin kommande avhandling har Karin Eriksson valt Istanbul och dess kryddbasarer för att få svar på hur ljud påverkar storstadsmänniskor. Tidigare har etnologi mest handlat om synintryck.
Men vad har hänt med filosofin på kartan i F&F? Kanske ska den ses som den allt omslutande men utelämnade cirkeln, eller som själva centrum som saknar utsträckning och därför inte syns?
Nu går det att förutsäga en träbalks hållfasthet eller dess risk för skevhet redan innan tallen fällts.