Annons

etologi

Kultur – är det vad som skiljer människan från resten av jordens miljontals djurarter? För att kunna svara på den frågan krävs en definition av begreppet kultur. Efter livliga diskussioner verkar allt fler ställa upp på att kultur är summan av de regelverk och levnadsvanor som existerar inom ett visst bestånd av en viss art och som sprids genom efterapning, inte av genetiska faktorer. Människans förmåga till talat språk, till exempel, är en evolutionär anpassning som uppkommit och finslipats genom naturligt urval – men det är intryck och påverkan från individens sociala miljö som avgör om hen...
Hos många fågelarter möts föräldrarna av gapande hungriga munnar när de återvänder till boet efter att ha samlat in mat. Det är lätt att föreställa sig att den hungrigaste ungen får mat först – den som tjatar mest. Men det finns gott om studier som visar på det motsatta förhållandet: Den tystaste och ofta största ungen får mat först. Forskare från Storbritannien och Nederländerna har nu räknat ut vad detta beror på. Fågelföräldrarnas beteende vid matningen är en mer eller mindre artspecifik egenskap. Forskarna samlade in data om matning för 143 olika fågelarter. Forskarnas analyser visar att...
I en studie som skulle undersöka tillit fick en grupp schimpanser välja mellan att dra i ett av två rep. Det ena repet gav omedelbar tillgång till mat, dock ganska äcklig sådan. Det andra repet innebar i stället att schimpansen i buren mittemot fick god mat – som den kunde dela med sig av. Om den hade lust. Forskarna, vid Max Planckinstitutet i Tyskland, såg att schimpanserna var mer benägna att dra i det rep som gav god mat till apan i den andra buren, om det var en vän som satt där. Om det däremot satt en ovän på andra sidan, valde schimpanserna i stället det rep som gav dem själva mat,...
Trots att cirka 35 000 elefanter faller offer för tjuvjakt varje år i Afrika, uppstår det konflikter mellan afrikanska bönder och elefanter som invaderar och förstör åkermark. Man har tidigare prövat en mängd olika metoder. Elstängsel har visat sig fungera dåligt på grund av höga elkostnader och dåligt underhåll av elnäten. Vakthundar, smatterband, vakttorn med trummor och koncentrerat chiliextrakt applicerat på avgränsningarna har inte heller fungerat. Elefanterna har tagit sig in ändå. Men i Kenya har forskare vid Oxford university, Storbritannien, hittat något som visat sig vara effektivt...
Kannibalism har dokumenterats hos närmare 2 000 arter som representerar nästan alla större djurgrupper – från insekter och andra leddjur till fiskar, groddjur, fåglar och stora däggdjur. Svält kan driva de flesta rovdjur och allätare till att bli kannibaler – det medför att enstaka fall av kannibalism kan inträffa hos arter som normalt sett inte äter sina artfränder. Ett exempel på detta dokumenterades nyligen hos lemurerna på Madagaskar. Muslemurerna brukar hamna högt på listor över ”världens sötaste djur”. De är pyttesmå och har jättestora ögon och lever främst av frukt och insekter. En...
I Rossinis berömda opera Den tjuvaktiga skatan blir en ung flicka anklagad för att ha stulit silverbestick. Den verkliga boven är dock en skata. Det finns många historier om tjuvaktiga skator, men enligt en ny studie vid universitet i Exeter i Storbritannien är skatornas dåliga rykte oförtjänt. Forskarna studerade skatpar som fick tillgång till små högar med nötter. När fåglarna hade vant sig vid detta placerade forskarna främmande föremål vid nötterna. Föremålen – bland annat skruvar och aluminiumfolie – var antingen blanka eller blåmålade. Försöken visade att skatorna åt färre nötter i de...