Annons

EU

Immaterialrätter och deras omfattning har länge varit en politisk stridsfråga i Världshandelsorganisationen WTO.
När Sveriges ordförandehalvår i EU inleddes i somras hölls en viktig konferens i Lund med fyra hundra forskare, forskningsfinansiärer, företagsledare och politiker från hela Europa. Deltagarna enades om ett dokument – the Lund Declaration – som slår fast att EU:s forskningspolitik bör lämna den nuvarande byråkratiska strukturen och i stället fokusera på några av de stora utmaningar som världen står inför – exempelvis klimathotet, vattenbristen, livsmedelstillgång, de åldrande befolkningarna, pandemier och människors säkerhet. Metoden att nå dit är en synbart paradoxal kombination av ökat...
Inom medicinsk forskning satsas mycket på att hitta de gener som ligger bakom våra vanligaste sjukdomar.
I början av 1990-talet gjorde Posten något obegripligt, sett i dagens ljus.