Annons

fallet

”Kvinnan hade gjort en hälsokontroll och fått besked att hennes blodprov innehöll onormalt höga halter av så kallat kolhydratfattigt transferrin, CDT. Det är en biomarkör som ökar hos den som dricker mycket alkohol under lång tid. Stegringen beror på att en eller båda sockerkedjorna som normalt ska sitta på transferrinet saknas, därav namnet ”kolhydratfattigt” transferrin. Kvinnan tyckte att provsvaret var märkligt, eftersom hon inte var någon storkonsument av alkohol. Hennes läkare trodde henne, men de gick inte vidare med frågan. Kvinnan hörde dock senare av sig till mig, eftersom jag har...
”Det här var några år sedan, när jag arbetade i Skåne. En skolflicka hade åkt skridskor och slagit i huvudet. Hon förlorade aldrig medvetandet, men efter ett par timmar fick hon kramper och togs till akuten. Kramperna fortsatte och eftersom våra epilepsiläkemedel på akutrummet inte kunde häva dem fick hon sövas och tas till intensivvårdsavdelningen. Flickan fick antibiotika och antiviral medicin eftersom det kunde handla om en infektion. Infektionsprover och övriga blodprover var dock normala, datortomografi av hjärnan visade inget ovanligt, och inte heller magnetröntgen. Även provet på...
”Jag träffade patienten en måndagsmorgon i januari. Enligt journalen hade han haft mycket grava blodtrycksfall och nu skulle ett nytt blodtryckshöjande läkemedel provas. Vi testade det under en vecka. Men trots att blodtrycket höjdes rejält i liggande läge fick han kraftiga blodtrycksfall så fort han satte sig upp. Att stå var helt omöjligt. Den 76-årige änklingen bodde i en treplansvilla, där han bedrev hantverksverksamhet i källaren. Han var aktiv och vital, men de allt tätare svimningarna hade krympt livet för honom. När vi träffades kunde han bara förflytta sig krypande. När han försökte...
”I december kom kvinnan in till oss med feber, och lymfkörteln på halsens vänstra sida var svullen och öm. Då hon även hade nattfeber kunde det handla om en låggradig inflammation, som tuberkulos. Men upphostningsprov och lungröntgen visade inget. Trots omfattande utredning hittades heller inga tecken på bakterier i det vävnadsprov, den biopsi, som togs från lymfkörteln. Efter en månad hade hon mindre feber, men hade fått rosa, upphöjda utslag på armar och ben som sjukhusets hudklinik tog biopsier på. Hon for sedan till Thailand – hon var ursprungligen därifrån och ville träffa läkare där...
”En ung man från ett av våra nordiska grannländer hade redan vid födseln konstaterats lida av medfödd muskelsvaghet. Elektrofysiologiska undersökningar och övrig utredning hade visat att det inte var något fel på nerverna till musklerna. Problemet verkade i stället vara en sjukdom i själva muskelfibrerna, det man kallar en myopati. När han kom upp i skolåldern märktes det att han hade problem med inlärningen eftersom hans korttidsminne var dåligt. Vid tio års ålder undersöktes hans hjärna med en blodflödesmätning. Han hade minskat blodflöde på båda sidorna i främre delen av hjärnan, vilket...
”Mannen, som är i 80-årsåldern, kom till oss våren 2012 för att operera sitt knä. Han bor med sin hustru i lägenhet och de klarar sig bra utan hemtjänst. Han har pacemaker, men har inga symtom från hjärtat i dag. Det var i stället hans vänstra knä som besvärade honom. I flera år hade han haft ont och orsaken var långt gången artros. Nu var det dags att sätta in en knäledsprotes. När han kom in var hans allmäntillstånd gott och han opererades med ryggbedövning. I samband med operationen fick han även bedövning lokalt. Denna består av tre komponenter: ett bedövningsmedel, ett milt...