Annons

farmakologi

- Halterna är mycket högre än vad någon tidigare har uppmätt i miljön, säger Joakim Larsson, docent i fysiologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Forskare vid Roslin Institute i Skottland - där fåret Dolly klonades för drygt tio år sedan - har fört in nya gener i höns så att de värper ägg som innehåller skräddarsydda proteiner.
Samma sak gäller vissa hormonpreparat, enligt mätningar gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Forskare vid Umeå universitet har upptäckt molekyler som försämrar bakteriers infektionsförmåga.
Nervsmärta är ofta svår att lindra med dagens smärtstillande läkemedel. Intresset för att hitta nya specifika läkemedel är därför stort.