Annons

filosofi

Filosofiprofessorn Patricia Churchland berättar om en manlig kollega som reste sig under ett seminarium, greppade stolsryggen framför sig och hojtade: ”Jag hatar hjärnan, jag hatar hjärnan!” Tydligen hör han till den skara filosofer som anser att hjärnforskarnas alla rön om elektriska och kemiska processer i folks huvuden snarare stör än stödjer arbetet med att förstå hur medvetandet uppstår. Patricia Churchland har motsatt uppfattning. I sin senaste bok skriver hon en hel del om hjärnans biologi, och gör det på ett rakt och begripligt sätt. Med utgångspunkt i sin uppväxt på en gård i västra...
År 2013 disputerade Linda Johansson med en avhandling om filosofiska och etiska dilemman kring autonoma robotar och krigföring, framför allt så kallade drönare. Nu publiceras boken Äkta robotar – en populärvetenskaplig version där hon i bredare bemärkelse tar upp filosofiska aspekter på robotar. 1 | Hur skulle du själv beskriva Äkta robotar ? – Ett tema i boken är frågan om – och i så fall hur – avancerade robotar kan hållas ansvariga för sina handlingar. Ett annat är paradoxen att vi skapar robotar för att de ska vara våra slavar och göra jobb som vi inte själva vill göra, men samtidigt...
Ett av mina favoritexempel på så kallad urban odling i Sverige är den potatisodling som någon hade anlagt i ett par pallkragar i en rondell i Göteborg. Pallkragarna togs bort flera gånger, men odlaren var ihärdig och satte dit nya. Och kunde så småningom skörda sin egen potatis. Odla kan man göra var som helst – på taken, i fönstren, i krukor arrangerade på höjden på fasaderna eller inomhus med lite extrabelysning. Det behövs inte ens jord, bara vatten och näring. Så odlar också allt fler allt mer i städerna, som om vi nu kollektivt har gjort upp med någon föreställning om att odling hör...
Vad finns? Vad är verklighetens innersta väsen? Det är gamla filosofiska frågor. Numera känner sig de flesta av oss rätt bekväma med vetskapen om att det som syns inte är allt som finns. Fysikerna, till exempel, har sökt sig allt längre och längre in i materian för att upptäcka nya beståndsdelar och lagar som styr dessa. Matematiken är det språk som används. Uppfinner människan matematiken för att formulera naturlagarna, eller finns matematiken där från början och sedan upptäcker människor den? Om detta finns delade meningar. Max Tegmark har dock en hypotes: det som verkligen finns är just...
– Minsta tecken på liv på Mars är dåliga nyheter för oss. Och ju mer utvecklat liv vi hittar någonstans där ute i rymden, desto sämre blir utsikterna för vår egen överlevnad. Filosofen i Oxford, Nick Bostrom, är rätt säker på sin sak, och han är inte ensam om att fundera över vilka slutsatser vi kan dra av att inga rymdvarelser ännu har gett sig till känna. Och det trots att det finns miljarder solliknande stjärnor bara i vår galax, och minst var fjärde av dem också lär ha egna planetsystem. Var är alla? Nick Bostrom började inte sin akademiska karriär med kosmiska frågor, men väl med en...
1 | Homo patologicus – vem är hon? – Homo patologicus är den lidande människan som numera helst lider med den medicinska vetenskapens hjälp. I dag är diagnosen ett kvitto på att de problem du har och det lidande du genomgår är på riktigt och förtjänar andras uppmärksamhet och samhällets resurser. Det är med medicinska namn och förklaringsmodeller vi kommer till rätta med vårt lidande i dag och ibland också kan försonas med det. I boken skriver jag om diagnoser som depression, adhd, fetma och dataspelsberoende och visar hur de symtom och beteenden som ryms där numera förstås som medicinska...