Annons

fiskar

Robotutvecklare tittar ofta på hur naturen har löst problemen de brottas med. I dag finns robotar som härmar allt från spindlar till ormar och deras sätt att ta sig fram på land.
Redan år 1982 rapporterades de första fallen av döda fåglar runt Östersjön. Fåglarna får svårt att hålla vingarna längs kroppen. De tappar flygförmågan, går vingligt, slutar äta och dör.
För att överleva bistra tider kan vissa bakterier bilda beständiga sporer – mest känd är kanske mjältbrandsbakterien vars sporer spreds per brev i USA för några år sedan.
Till skillnad från de öppna oceanerna och även oceanernas bihav, som Nordsjön, är Östersjön ett nästan avskuret brackvattenshav.
Kevin Thomas sparkar undan ett brunnslock av rostfritt stål och firar ner en plastslang. Nere i hålet strömmar mörkbrunt avloppsvatten.
För fem dollar kan man köpa en GloFish i en vanlig zooaffär i USA. Fisken är extrautrustad med en gen från den självlysande maneten Aequorea victoria.