Annons

företagsekonomi

Sedan uttrycket "överflödssamhället" lanserades 1958 av John Galbraith har konsumtionen i de rika delarna av världen flerfaldigats - men har detta medfört ökad tillfredss
Verbala påståenden har länge spelat en viktig roll i marknadsföringen, vilket vi känner igen från den snabbpratande försäljaren som kan tala för sin vara, den fyndiga rub
Inom lagsporter försöker varje klubbledning samla ett antal individer som kompletterar varandra.
Kvinnor i matreklamen är ensamma, sexiga, glada och dekorativa - men de äter inte.
Orsaken till att vårdpersonal i allt högre grad väljer privata arbetsgivare är inte i första hand högre lön, utan bristen på arbetstillfredsställelse i offentlig sektor.
I småländska Gnosjö arbetar mer än 4 av 5 av de vuxna invånarna. Det gör att Gnosjö toppar listan härintill över Sveriges flitigaste kommuner.