Annons

forskarkommentar

Många barn med psykisk ohälsa lider sannolikt fortfarande i det tysta och en storsatsning behövs för snabb första kontakt. Det skriver Johan Åhlén, doktor i psykologi, och Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, som i dag presenterar en rapport om psykisk ohälsa hos barn och unga.
Globala IT-företag har vunnit terräng inom skolan under pandemin. Att kommersiella krafter tar sig in i utbildningssystemets kärna och påverkar hur undervisningen bedrivs är olyckligt, anser Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Digitaliseringen fungerar dessutom som IT-jättarnas spionkamera in i svenska klassrum, skriver hon.
”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta” Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga. SVT:s Vetenskapens värld belyser detta i programserien Slaget om skogen . Men några av programmen innehåller grovt felaktiga uppgifter, enligt skogsforskaren Göran Ståhl på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (6 oktober 2021) ”Det råder oenighet i forskarvärlden” SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl. (7 oktober 2021) ”Skilj på skogen och skogsindustrin ” Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper...
Den 2 november meddelade KI att man tar bort namnskyltarna som hedrar minnet av Anders och Gustaf Retzius, som båda är sammankopplade med rasbiologisk forskning. Det kanske skyddar varumärket men löser inte grundproblemet, menar Liv Nilsson Stutz som är professor i arkeologi vid Linnéuniversitet med fokus på etiska frågor.
I Glasgow diskuterar världens ledare just nu åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Sverige lovar nollutsläpp före 2045. Om vi ska nå dit måste det bli lättare för enskilda individer att leva klimatsmart, enligt Francesco Fuso Nerini på KTH. Han anser att tiden är mogen för att testa den personliga utsläppsbudgeten.
Världshälsoorganisationen fattade nyligen ett historiskt beslut om att rekommendera ett malariavaccin till små barn. Men skyddet är svagt. Många barn kommer att bli sjuka och dö trots sprutorna, enligt Anders Björkman, professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet.