Annons

forskarkommentar

Ett varmare klimat innebär kraftigare skyfall och fler översvämningar. Men många kommuner är dåliga på att avgöra var risken för höga vattenflöden gör det olämpligt att bygga. Det menar naturgeografen Anders Brandt – som vill se ett kunskapslyft i geografi.
REPLIK. Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper ut den, skriver skogsforskaren Stig-Olof Holm i ett svar på kritiken mot SVT:s Slaget om skogen.
FORSKARKOMMENTAR. Det bästa för både miljön och vår egen hälsa är om vi bor i täta städer med mycket grönska. Det hävdar stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle.
REPLIK. SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl.
Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga. SVT:s Vetenskapens värld belyser detta i programserien Slaget om skogen. Men några av programmen innehåller grovt felaktiga uppgifter, enligt skogsforskaren Göran Ståhl på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Karolinska Institutet bör sluta hylla enskilda forskare med minnesmärken och namn på föreläsningssalar. Det skriver Gert Helgesson, professor i medicinsk etik på KI. Han leder en arbetsgrupp som tillsattes efter att kritiska studenter velat få bort namn med koppling till rasforskning.