Annons

forskarkommentar

Medan västmakternas politiker har försökt sprida värderingar med soft power så har Ryssland stärkt sin militära förmåga och nu kört en pansarvagn över alla överenskommelser. ”Förmenta rättigheter som inte backas upp av tvingande makt reduceras till besvärjelser”, skriver Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet.
Björn Natthiko Lindeblad valde att frivilligt avsluta sitt liv. Händelsen ger ny aktualitet åt den pågående diskussionen om dödshjälp. Läkaren Ingemar Engström, tidigare sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd, anser att Sveriges invånare borde ha tillgång till laglig dödshjälp i form av assisterat döende.
Många barn med psykisk ohälsa lider sannolikt fortfarande i det tysta och en storsatsning behövs för snabb första kontakt. Det skriver Johan Åhlén, doktor i psykologi, och Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi, som i dag presenterar en rapport om psykisk ohälsa hos barn och unga.
Globala IT-företag har vunnit terräng inom skolan under pandemin. Att kommersiella krafter tar sig in i utbildningssystemets kärna och påverkar hur undervisningen bedrivs är olyckligt, anser Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap. Digitaliseringen fungerar dessutom som IT-jättarnas spionkamera in i svenska klassrum, skriver hon.
”Bra att det pratas om skogen, men utgå från korrekta fakta” Skogens roll i framtidens klimatomställda samhälle är en högaktuell fråga. SVT:s Vetenskapens värld belyser detta i programserien Slaget om skogen . Men några av programmen innehåller grovt felaktiga uppgifter, enligt skogsforskaren Göran Ståhl på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (6 oktober 2021) ”Det råder oenighet i forskarvärlden” SVT Vetenskaps Anna Schytt bemöter kritiken mot ”Slaget om skogen” från SLU-forskaren Göran Ståhl. (7 oktober 2021) ”Skilj på skogen och skogsindustrin ” Skogen tar upp koldioxid, industrin släpper...
Den 2 november meddelade KI att man tar bort namnskyltarna som hedrar minnet av Anders och Gustaf Retzius, som båda är sammankopplade med rasbiologisk forskning. Det kanske skyddar varumärket men löser inte grundproblemet, menar Liv Nilsson Stutz som är professor i arkeologi vid Linnéuniversitet med fokus på etiska frågor.