Annons

forskningskommunikation

Visst påverkas livet här på jorden av himlakropparnas positioner. Det handlar dock inte om astrologi utan om vår planets ständigt skiftande läge i förhållande till sol och måne.
Sedan snart trettio år har genteknik betraktats med skepsis av svenska folket. Nu har dock något av en omsvängning skett.
Nu har den biopolitiska striden om vilken forskning som ska vara tillåten respektive förbjuden ånyo brutit ut i USA.
Just nu pågår planeringen inför 2002 som bäst här på redaktionen, och vi jobbar intensivt med en lång rad högintressanta artikelprojekt.
De flesta forskningsresultat offentliggörs i särskilda vetenskapstidskrifter. Innan artiklarna publiceras granskas de av kolleger för att bekräfta att innehållet håller tillräckligt hög klass.
I början av 1999 lade den statliga utredningen om forskningsetik fram sitt slutbetänkande, "God sed i forskningen" (SOU 1999:4).