Annons

foster

Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi är i allra högsta grad ett fysiologipris, men det kan i framtiden få medicinska konsekvenser.
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.
Det tidiga fostret utvecklas från så kallade embryonala stamceller. Dessa ger upphov till alla de olika slags celler som bygger upp vår kropp.
"...regeringen betraktar manligt och kvinnligt som sociala konstruktioner, det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi".
Att två sammansmälta celler kan bilda en hel människa är ett av naturens mest imponerande förvandlingsnummer.
Enäggstvillingar har ju likadan arvsmassa, men hur är det med derasfingeravtryck?