Annons

galaxer

Fråga : Jag har tänkt att galaxerna i universum kanske rör sig bort från platsen för big bang.
Atacama Large Millimeter Array, ALMA, är ett nätverk av 66 stora antenner som ska samarbeta om att lyssna av rymdens millimeterlånga vågor.
Runt jorden färdas instrumentet Pamela på en rysk observationssatellit. Med instrumentet mäter astrofysiker vilka partiklar som finns i den kosmiska strålningen i jordens atmosfär.
Galaxhopen som Hubble­teleskopet här avbildar kallas Arp 194, efter Halton Arp, en omstridd astronom som fann och studerade ett flertal ovanliga galaxhopar i rymden.
Vatten överallt, men vart tog syret vägen? Viktiga pusselbitar föll på plats när Odin gjorde sina astronomiska spaningar – här är ett axplock.
Inuti döljer sig ett supermassivt svart hål med en massa motsvarande 100 miljoner solar.